Dünya Tarihinde
“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

     

Osmanlı İmparatorluğu Deniz Filosu ve Donanmasının Sancağı 1290-1923

 

TÜRKLER&MUSEVİLER DÜNYA TARİHİNDE
İKİ TARİHİ İNSAN VE MUSANIN ÇOCUKLARI

 
- Türk&Musevi tarihinin bir bölümü

- 1000 - 1050: Museviler,- Türkleri küçük Asyada hoş bir şekilde karşılıyor (Küçük -  Asya) bu günkü Türkiye.

1250 - 1300

1 - 1250-1300: Osmanlı Imparatoru - Sultan Osman Gazi Han'nın İzniğin fethinden sonra, musevilerin (1) birinci kurtuluşu.

Ve bir kaç yıl sonra Bursa'nın fethinden sonra musevilerin (2) ikinci kurtuluşu. Imparator Sultan „Osman Gazi Han“ musevileri, hristiyanların elinden kurtarıyor baskı, zulüm ve işkence yerine özgürlük, eşitlik ve hürriyetlerini veriyor.

Osmanlı Padişahı - Sultan „Orhan Gazi Han“ emri üzere osmanlılar ve museviler Bursa'da ilk Sinagogları olan Etz Chaim’i birlikte inşaa ediyorlar ve ibadet ediyorlar.Osmanl
ı Türkleri&Museviler çük Asyada birlikte inşaa ettikleri ilk Sinagogları, -  „Etz Chaim“ Bursa/Türkiye 1250-1300

Bir kaç yıl sonra Osmanlı Imparatoru Sultan „Orhan Gazi Han'ın“ emri üzere museviler - müslümanlar - hristiyanlar Bursa'da ve Dünyada ilk üç (3) dinine ait Mabedi birlikte inşaa ve ibadet ediyorlar.

1347 - 1348

2 - 1348: (1294*) Masum ve sayısız museviler isviçre'den defalarca kovuluyor; işkence görüyorlar ve (Engizisyon) canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar kanunen 19. yüzyıla kadar İsviçre’ye girişleri yasaklanıyor.

1349 - 1350

3 - 1350: (1294*) Masum ve sayısız museviler isviçre'den  tekrar  kovuluyor, işkence görüyorlar ve (Engizisyon) canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar kanunen 19. yüzyıla kadar girişleri yasaklanıyor.

1376 - 1377

4 - 1376: Museviler „Macaristan'dan“ kovuluyor, katliam ve zulümden kaçan museviler, sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1394 - 1395 

5 - 1394: Eylül - „Fransız Kralı, VI. Charles“ musevileri Fransa'dan kovuyor; katliam ve zulümden kaçabilen museviler sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1420 - 1421

6 - 1420-1421: „Avusturya“ ve Viyana'da avrupanın orta çağında vahşi bir Soykırım, museviler ve Musevi kökenliler Viyana'dan kovuluyor, katliam ediliyor, ayrıca işkence, baskı, zulüm, hakaret ve canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak katlediliyorlar. Çoğu insanlar mecburi ve toplu olarak intihar ediyor ayrıca Senagoglarında kendilerini kurban ediyorlar. Katliam ve zulümden kaçabilen museviler sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini yeni „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1624 yılına kadar museviler ve Musevi kökenliler avusturyaya ve Viyana şehrine gelmeleri, girmeleri ve oturmaları yasaklanıyor.


 

1423 - 1424

7 - 1423: „Yunanistan“ Venedik kontrolündeki ülkesinden, musevileri ve Musevi kökenlileri topluca kovuyorlar; işkence, katliam ve zulümden kaçabilen insanlar ve aileler bir tek sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar Edirne.

1424 - 1425

8 - 1424: Masum Avrupa musevilerine ve Musevi kökenlilere- Haçlı Seferler „Köln - Almanya“ ve çeşitli Avrupa ülkeleri,-  topluca musevileri kovuyor; işkence, katliam ve zulümden kaçabilen museviler tek sığınağı, emniyeti  ve  hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1453 - 1454

9 - 1453: Genç İmparator „Fatih Sultan Mehmet I. Han“ 17 yaşında İstanbul'u fethediyor musevilere III. kurtuluşu ve hürriyetlerini veriyor aynı anda Musevi halkını hristiyanların zulmünden kurtarıyor.

Hürriyet  kelimesi  ilk  defa  Musevi  halkı tarafından (Konstantinopel'de) yani (İstanbul'da 1452'ye kadar) Hristiyan zulmünde ve yönetiminde yaşayan masum  Musevi  halkı tarafından defalarca beyan ediliyor  ve  isteniyor  ama verilmiyor.

İstanbulda Musevi halkına esas hürriyetlerini 1453'te Osmanlı İmparatoru ve Padişahı „Fatih Sultan Mehmet I. Han“ veriyor ve beyan ediyor (Ferman).

1470 - 1471 

10 - 1470: „Bavyera - Kralı  X.  Ludwig“ (Almanya) topluca musevileri ve Musevi kökenlileri kovuyor; işkence, katliam ve zulümden kaçabilen insanlar ve aileler sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1491 - 1492 

11 - 1491-1492: Tarih 31 Mart - „İspanya Kraliçesi İsabella ve Kral Ferdinand“ hudutları kapatıyor, aynı anda „Fransa hudutları kapatıyor“ yüzbinlerce masum insanları ve çocukları topluca işkence, (Engizisyon) ve katliam bekliyor.

Osmanlı Padişahı - İmparator Sultan „Beyazıt II. Han“ İspanya Kraliçesi „İsabella ve Kral Ferdinand„ bir (Ferman) göndererek, İspanya Musevilerinin hepsinin derhal serbest bırakılmasını istiyor. Aynı zamanda o'insanların hepsi „Osmanlı İmparatorluğu“ vatandaşları olduklarını, beyan ediyor (Ferman).

Not: Osmanlı Imparatoru ve Padişahı İspanya'daki bütün musevileri „Deniz Filosu ve Donanması ile Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarına getirtiyor hürriyetlerini veriyor ve Istanbul, Selanik, Bursa, Izmir, Antalya, vs. gibi şehirlere yerleşiyorlar.

Osmanlı Padişahı İmparator Sultan „Beyazıt II. Han“ İspanyadan kurtarılan  sayısız masum musevileri bizzat karşılıyor tarihi bir ülkede iki tarihi insan ve halk.


1497 - 1498

12 - 1497: „Portekiz“  musevileri  ve Musevi kökenlileri topluca kovuyor, işkence, engizisyon katliam ve zulüm beklerken,- portekizden kaçabilen sığınağı ve tek emniyeti „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

Osmanlı Padişahı Portekiz'deki musevileri „Deniz Filosu ve Donanması“ ile „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarına getirtiyor özgürlük  ve  hürriyetlerini veriyor Istanbul, Selanik, Bursa, Izmir, Antalya, vs. gibi çeşitli şehirlere yerleşiyorlar.

1500 - 1501

13 - 1500: „Sicilya (İtalya)“ musevileri ve Musevi kökenlileri topluca kovuyor,  işkence, katliam ve zulümden kaçabilen sığınağı ve emniyeti „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar. Osmanlı padişahı Sicilya'daki masum musevileri „Deniz Filosu ve Donanması“ ile „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarına getirtiyor hürriyetlerini veriyor Istanbul, Selanik, Bursa, Izmir, Antalya, vs. gibi  çeşitli şehirlere yerleşiyorlar.

1501 - 1502

14 - 1501: „Fransa“ ikinci defa  musevileri ve Musevi kökenlileri topluca kovuyor; katliam, işkence ve zulümden kaçabilen masum insanlar sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1520 - 1521

15 - 1520: „Selanik (Yunanistan)“ masum musevileri ve Musevi kökenlileri topluca kovuyor, işkence, katliam ve zulümden kaçabilen insanlar, aileler ve çocuklar sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar Edirne.

1537 - 1538

16 - 1537: „Apulia,- (İtalya)“ Papa'nın ve Vatikan'ın kontrolü altına giriyor museviler topluca kovuluyor, masum insanları ve çocukları işkence, katliam ve zulüm beklerken,- italyadan kaçabilen masumlar sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1542 - 1543

17 - 1542: „Bohemya Kralı Ferdinand“ musevileri ve Musevi kökenlileri topluca kovuyor; masum insanları, aileleri ve çocukları katliam ve zulüm beklerken sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1556 - 1557 

18 - 1556: Mart - Osmanlı Padişahı „Kanuni Sultan Süleyman“ Papa IV. Paul'e bir (Ferman) göndererek, Ancona- (İtalya) Marrano musevilerinin ve Musevi kökenlilerin hepsinin derhal serbest bırakılmasını istiyor.

Aynı zamanda o'insanların hepsi „Osmanlı İmparatorluğu“ vatandaşları olduklarını, beyan ediyor (Ferman).

 „Ancona ve (İtalya'da)“ Marrano musevilerini ve Musevi kökenlilerini katliam, zulüm ve işkence beklerken; sığınağı, emniyeti, hürriyetlerini Osmanlı topraklarında ve  „Osmanlı İmparatorluğu“ vatandaşları olarak buluyorlar.

1670 - 1671 

19 - 1670-1671: „Avusturya“ Imparatoru „Kıral I. Leopold“ emir veriyor,- ve Viyana'da museviler ve Musevi kökenliler tekrar kovuluyor, işkence ve zulüm  görüyor, katliam ve zulümden kaçabilen insanlar, aileler ve çocuklar,- sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar. Tarihi bir ülkede, iki tarihi insan ve Halk.

1850 - 1856  „“ 

20 - 1850: „Ermeniler“ ve Ruslar, Kafkasyada sayısız masum ve suçsuz Aşkinaz musevilerini ve Musevi kökenlilerini, Çerkez toplumunu (aile ve çocukları) topluca Kafkasyadan kovuyor; katliam ve zulümden kaçabilen kurbanlar sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1915 - 1916 

21 - 1915: „Ermeniler Ruslar ve Beyaz Ruslar“ sayısız masum ve suçsuz Kırım, Karay, Hazar musevilerini ve Musevi kökenlileri topluca Kırımdan, Kafkasyadan, Ermenistan ve Hazar'dan kovuyor, katliam ve zulümden kaçabilen aile ve çocuklar sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1918 - 1919

22 - 1918: „Ermeniler“ sayısız masum ve suçsuz Aşkınaz ve Dağ musevilerini ve Musevi kökenlileri, Kafkasya'da (yaklaşık 3000-7000 aileyi, çocuk, kadın, erkek ve yaşlıları) katlediyor ve kovuyor,- zulümden kaçabilen sığınağı, emniyeti ve hürriyetlerini „Osmanlı İmparatorluğu“ topraklarında buluyorlar.

1933 - 1945

23 - 1933-1945: „Masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil, Musevi&Türk kurbanları ve sayısız avrupalı museviler ve Musevi kökenliler, Holokost - Şoa  ve II. Dünya  Savaşı rasında Nazi - almanyasından, Nazi- müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki Avrupa ülkelerinde topluca, zulüm, kovulma ve kurşuna diziliyor, endüstrialize ölüm kamplarında özel kapalı dezinfeksiyon odalarında zehirli gaz verilerek sistematik şekilde katlediliyorlar, Almanya, Avusturya, İtalya, Polonya, Fransa, İsvicre, Belçika, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Monaco, Macaristan, Eski Yugoslavya (Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya) ve Eski Çekoslovakya (Çek Cumhuriyeti, Slovakya), Lüksemburg, Yunanistan, Romanya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Rusya, Estonya, Letonya, Litvanya,- ve ayrıca, Kafkasyada (Ermeniler’in Hitler’e büyük yemin ve sedakat töreni (Resim) Kafkasyada Ermeniler, SS, Gestapo ve Nazi - Birlikleri ile ortak iş birliği yapıyorlar). Bu ülkelerden kaçabilen mülteciler, aileler ve çocuklar,  sığınağı ve emniyeti tekrar Türkiye Cumhuriyeti topraklarında buluyorlar. Tarihi bir ülkede, iki tarihi insan ve iki tarihi Halk.

1932 - 1945

24 - 1933-1945: Holokost - Şoa  sırasında Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden ve  Nazi - işgali altında olan Avrupa ülkelerinden kaçabilen sayısız masum avrupalı Musevi ilim, bilim, eğitim kadınları, adamları, uzmanları işkence görüyor, kovuluyor, topluca ölüm kamplarına sevk ediliyor, ve kitlece katlediliyor ve etnik temizlemeye maruz kalıyorlar.. Sayısız masumlar,- dünya çapında profesör, tıp, sanat ve kültür uzmanı, doktor, oparatör, artist, fizikçi, modern yasa ve kanun uzmanı, eğitimci, botanikçi, öğretmen, müzisyen ve iş adamı, Nazi - almanyasından ve Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki avrupanın,, derin ve karanlık günlerinden kurtuluşu ve tek sığınağı hepsi Türkiye cumhuriyetinde buluyorlar. Tekrar tarihi bir ülkede iki tarihi insan ve iki tarihi Halk.

1943 - 1945

25 - 1943-1945: „Kafkasyada“  Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı rasında sayısız masum Aşkınaz, Kırımlılar  ve Dağ musevileri topluca „Ermeniler ve Nazi - Wehrmacht“ SS, Gestapo ve Ermeni iş birlikçileri tarafından katlediliyor,-  etnik temizlemeye maruz kalıyor, işkence görüyorlar kaçabilenler kurtuluşu, emniyeti ve sığınağı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında buluyorlar tarihi bir ülkede iki tarihi insan ve iki tarihi Halk tekrar buluşuyor.

1933 - 1945

26 - 1933-1945: „Eşsiz“ Türkiye Cumhuriyeti Hariciyecileri, Diplomatları, Konsoloslar, Diplomatik üyeler ve Kor Diplomatlar 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı rasında sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk kurbanlarını,- ve ayrıca avrupalı musevileri ve Musevi kökenlileri, mültecileri, aileleri ve çocuklarıyla, Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altında olan çeşitli Avrupa ülkelerinden kurtarıyorlar,- mesela bu ülkeler, Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Almanya, Rusya, Eski Yugoslavya, (Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek), Yunanistan, Selanik, Atina, Girit, Rodos, Kos, ve eski Çekoslovakya, (Çek Cumhuriyeti ve Slovakyadan) vs.

1933 - 1945 

27 - 1933-1945: „Holokost - Şoa“ ve II. Dünya savaşı rasında masum, sayısız Romanya musevileri ve Musevi kökenlileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandasları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkleri topluca kovuyor, katliam ve zulmü bekleyenlerin yanında korkunç geleceği sezen sayısız insan, aile ve çocuklar Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden bulabildikleri ve suda yüzebilen her türlü nesne ile kaçarak sığınağı ve emniyeti Türkiye Cumhuriyeti'nde buldular.

1942-1945: „Yunanistan'da“ nesillerce yaşayan sayısız Seferad musevileri ve Musevi kökenlileri, eski „Osmanlı İmparatorluğu“  vatandaşları, „Osmanlı İmparatorluğu“  kökenlileri Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı rasında Atina, Selanik, Hios, Limnos, Girit, Rodos, Kos, Samos, Lesvos, Psara,  İkaria  vs.  şehir ve adalarından bulabildikleri suda yüzebilen her türlü nesne ile,-  Ege denizinden yüzebilenler ve kaçabilenler  tekrar geçmişteki gibi bir tek sığınağı ve emniyeti Türkiye cumhuriyetinde buldular.

 

1933-1945: Holokost - Şoa sırası ve 1942-1945 II.'ci dünya savaşı sırasında „Yunanistanı Selanik şehrinde ortalama  130.000 eski „Osmanlı İmparatorluğu“  vatandaşı Seferad musevileri ve Musevi kökenlileri,  Portekiz  musevileri  ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Musevi&Türk nesli katledilmiş, etnik temizlemeye maruz kalmış, Auschwitz  gibi çok çesitli ve benzeri olan endüstrialize ölüm kamplarına  hepsi gönderilmiş katliam ve zulüm görmüştür.

1945' yılı  sonunda „Yunanistanın“ Selanik, Atina, Girit, Rodos, Kos, gibi  kücük  ve  büyük  kentlerin  ve  ayrıca bütün adaların hepsi Osmanlı - Türk-musevilerinden temizlenmişti. Bunlar Unutulmasın.

    

„Bunlar Unutulmasın“

1933-1945: Holokost - Şoa sırası ve 1942-1945 II.'ci dünya savaşı sırasında „Yunanistandaki“ sayısız eski „Osmanlı İmparatorluğu“  vatandaşları, „Osmanlı İmparatorluğu“  kökenlileri, üçüncü ve  dördüncü nesil Musevi&Türkler 1492’de İspanya ve Portekiz’den hayatları kurtarılan sayısız masum Seferad musevileriydi  bu  insanlarda 1942-1945’te  Holokost - Şoa  ve  II. Dünya savaşı rasında hepsi zulüm görmüş etnik temizlemeye maruz kalmış endüstrialize ölüm kamplarına gönderilmiş ve katledilmiştir.

1933 - 1945

28 - 1933-1945: Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı rasında sayısız  „Hristiyan mülteciler“ Nazi - almanyasından, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi  - işgali altındaki Avrupa ülkelerinden topluca kovuluyor sayısız çocuklu aileleri, gence, zulüm ve katliamı beklerken, yaklaşmakta olan korkunç felaketi sezen ve kaçabilen masum insanlar sığınağı ve emniyeti Türkiye Cumhuriyeti topraklarında buluyorlar.

Mesela  Avusturya'dan 1933-1945  Holokost -  Şoa rasında masum 1.200  Hristiyan aile çocuklarıyla birlikte gelmiş  tek sığınağı ve emniyeti  Türkiye Cumhuriyeti  topraklarında bulmuştur.

„Mustafa  Kemal  Atatürk“ ölmeden önce bu insanların hepsini avrupadan Türkiyeye çağırmıştı,- ve ne yazıkki 10 Kasım 1938’de „Mustafa  Kemal  Atatürk“ vefat ediyor.

1933 - 1945

29 - 1933-1945: Holokost - Şoa  ve  II. Dünya savaşı sırasında ırkçı Nazi - Almanyası’ndan, Nazi - müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki çeşitli Avrupa ülkelerinden kaçabilen sayısımasum avrupalı Museviler,  Musevi-kökenliler  ve çocuklu  aileler topluca  kovuluyor, hepsi katliam ve zulmü beklerken gelecek korkunç  felaketi  sezenler  derhal  Avrupa ülkelerini terkederek  emniyeti ve sığınağı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında buluyor.

1933-1945: Bu sayısız masum insanlara Avrupa ülkelerinde ve Türkiyede  bir başka kurtarma misyonunuda, sayısız Türkiye Cumhuriyeti -adamları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıda üstleniyor,  her türlü yardım organize ediliyor. Mesela bu adamlarımızdan bir tanesi müstesna -,,,Bay Vehbi Ko
ç (1940)“

gibi çok onurlu kişiler, türkiyede ve ayrıca avrupada sayısız masum Musevi mültecilere ve Musevi-kökenlilere kalacak yurt, yardım, ilaç, para, yemek, doktor, hastane, pasaport ve nufüs cüzdanı temin edip, sayısız  insan, aile ve çocuk hayatını kurtardılar.

Bay Vehbi Koç 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında ne kadar masum insan hayatı kurtardığını söylemedi. Ve yapılan insani görevler anlatılmaz ve Türk kültürüne aykırı dedi. (tahminen binlerce).

1931 - 1936

30 - 1931-1936: Türkiye cumhuriyetinin kurucusu „Mustafa Kemal Atatürk“ 1931'de Türkiye cumhuriyetinin büyük eğitim reformunu başlattığında, avrupadan ve almanyadan ilim, bilim adamlarını, kadınları ve eğitimcileri Türkiye’ye getirtmişti ve hepsinin Türk eğitim sisteminede entegre olmalarını sağlamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk
“Bunlar hiç bir zaman Unutulmasın„

1933'te Nazilerin almanyada Hükümeti devir aldıklarında ilk başta sayısız masum Musevi ve Musevi-kökenli dahileri, İlim&Bilim kadın ve adamları, eğitimcileri, topluca ölüm ve katliam kamplarına göndermeye başlamıştı.

“Mustafa Kemal Atatürk„ türkiyeye 1931'de gelen ve entegre olmuş olan yabancı İlim&Bilim ve eğitim adamlarıyla türkiyeden,- Nazi - almanyasında, Nazi - müttefik ülkelerinde işsiz olan ve ölüm kamplarına gidecek olanları, derhal türkiyeye çağırıyorlar ve böyle bir daha sayısız masum insan ve çocuk hayatı kurtarıyorlar.

Ayrıca “Mustafa Kemal Atatürk„ İlim&Bilim arkadaşlarına ve çoğu kez İstanbul ve Ankara/Türkiyeye ziyarete gelen yakın arkadaşı, amerikalı General Douglas Mc. Arthure avrupada,- Nazi - almanyası, 1933'te Holokost - Şoayı başlattığını,- ve yakında II. Dünya savaşınıda başlatacaklarına dair defalarca uyarıyor,- ve amerikanıçok zor duruma düşüceğini söylüyor, Mustafa Kemal Atatütk 10 Kasım 1938’de malesef vefat ediyor.General Douglas Mc. Arthur
Mustafa Kemal Atatürkün arkada
şı

Bunlar hiç bir zaman unutulmasın,- önder “Mustafa Kemal Atatürk„ Türkiye cumhuriyetinin kurucusu ve Cumhurbaşkanı  1933-1945 Holokost - Şoa sırasında dünyanın tek Devlet adamı olarak avrupadan sayısız musevileri, Musevi-kökenlileri Hristiyan ve Hristiyan-kökenli insanları, aileleri, çocukları, yaşlıları hastaları ve mültecilerin hayatlarını kurtaran dünyanın tek Devlet adamıydı. Bugüne kadar Dünya tarihinde gösterilicek böyle bir Devlet adamı ve Dünya ülkesi olmadı (General Douglas MC Arthur).

31 - 1923'te: Bunlar hiç bir zaman unutulmasın, - Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar her zaman zulümden ve katliamdan kaçan, sığınacak barınacak yer arayan masum toplum ve insanlar için emniyetli bir yurt ve kaynak vermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu 12'ci yüz yılda ve kuruluşundan öncesi ve devamiyetinde 19. yüz yıla kadar zulümden ve katliamdan kaçan, sığınacak, barınacak yer arayan masum toplum ve insanlar için emniyetli bir yurt ve kaynak vermiştir.

Museviler  yalnız  İspanyada  ve 1492'de değil,- bilinen bütün batı Avrupa ülkelerinde 12'ci yüzyıldan bugüne  kadar kovulma, zulüm, katliam ve eziyeti yaşıyorlardı,- mesela
İsviçrede 1294-1945.

Avrupanın gelecek nesli, derin ve karanlık günlerinde, bu emniyetli sığınağı ve barınacak yeri türkiyede tekrar bulabilecek mi?

Açıklamalar:-, resmi yazılar, belgeler, resimler, bilime dayanan, araştırmacılar, dünya tarihçileri ve yazarlardan alınmıştır, Dr. Elihu Ben Levi, Prof. Haham Albert, Dr. J. Amateau, Prof. Rachel Bortnick, Prof. Dr. John Dewey, Prof. Kuratör- yazar Dr. Naim Güleryüz, Prof. Dr. Mehmet Dayan, Dr. İshak Bezek USA, Yad Vashem İsrael, 500 Yıl Vakfı, Vatikan, World Quincentennial Foundation, Kuratör- yazar ve tarihçi Dr. Harry Ojalvo, Prof. Dr. S. Shaw, Prof. Dr. Michael Berenbaum, Prof. Dr. Sinasi Orel, Prof. Dr. Benbassa Esther, Dr. Gabriel Arié 1863-1939, Dr. A. Rodrigue, Dr. J.-C. Attias, The Moses Mendelssohn Centrum, Prof. Dr. SR. Efraim Zuroff, Prof. Dr. Lenny Ben David, Dr. Şaul Friedlander, Sayısız Dünya Musevi örgütleri, kuruluşları ve kişiler, Sefardim org.- Ashkinazim org.- Mizrahim org.-, Karayim org.- ve türk dünyası organizasyonları vs. tarafından kanıtlanmıştır.

 

 - All Rights Reserved Copyright 2006 © ®

Webdesign MAY 2006  All  Digital Rights Reserved  ©® Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ®
 Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Türkçe Giriş