Resimler ve Genel Bilgi  
“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„


 
      
   
Prof.Dr.P.Schwartz 

Mustafa Kemal Atatürk
Cumhurba
şkanı


        
    Prof. Dr. A. Einstein

1933-1945 Masum Musevi dahi Patolog Prof. Dr. Med. Philipp Schwartz ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük dahilerden sayılan, masum Musevi ve en büyük fizikçi Profesör Dr. Albert Einstein (Prof. Dr. Albert Tek Taş).

Onlar da,
say
ısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler, sayısız avrupalı Musevi aileler, çocuklar ve kurbanlar gibi sene 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Nazi - almanyasında, Nazi - müttefik ülkelerinden, Nazi - işgali altında olan Avrupa ülkelerinden kovuldular ve topluca ölüm kamplarına sevk edilmeden önce son anda ölümden-kurtuluş ve Türkiye’ye sığındılar.

Harita ve Avrupa :Türkiye Cumhuriyeti 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı esnasında sayısız masum avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli insan, aile, çocuk, yaşlı ve hasta insan hayatı kurtardı ve tekrar tarihi bir ülkede iki tarihi insan ve halk buluştu.

Ayrıca bunun yanında sayısız masum, avrupalı Hristiyan ve Hristiyan-kökenli insan, aile, çocuk, yaşlı ve hasta insan hayatı kurtardı, mesela avusturyadan 1200 çocuklu aile. „Bunlar Unutulmasın“  daha dünyada hiç bir ülke,- tarihinde bu kadar sayısız masum insan hayatı kurtarmadı.-

Sayısız masum avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli aileler, çocuklar, yaşlılar ve hasta insanlar-, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk ve  sayısız hristiyanlar ve Hristiyan-kökenli aileler, çocuklar, yaşlılar ve hasta insanlar-, Nazi-almanyasından, Nazi-müttefik ülkelerinden ve Nazi - işgali altındaki Avrupa ülkeleriden 1933- 1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında avrupanın derin karanlığından tek kurtuluşu sığınağı ve barınağı Türkiye Cumhuriyetinde buldular.

 

           
      Amerika FDR

 

       
Türkiye MKA
 

 

“Bunlar Unutulmasın„

Foto: (Resmi çelenk bırakama merasimi) 1933-1945 Holokost - Şoa kurbalarımız ve akrabalarımız için ölüm ve katliam kamplarında her sene anılan kurtuluş günü, 15.04 1945.

Sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve eski vatandaşları kökenlisi ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler 1933-1945
Holokost - Şoa esnasında, kovulan katledilen zulüm gören çok çeşitli ölüm kamplarında etnik temizleme uygulanan Musevi&Türk çocukların, kurbanların anısına katliam ve ölüm kamplarında her sene düzenlenen resmi bir tören.
 

Foto: Mustafa Kemal Atatürk

Bunlar unutulmasın 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında katledilen sayısız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski vatandaşları kökenlisi ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler hiç bir zaman unutulmayacaktır Mustafa Kemal Atatürk 1938.

1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Mustafa Kemal Atatürk dünyada tek ülke olarak masum savunmasız avrupalı Musevi ve Musevi- kökenli insanları ve bunun yanında Hristiyan mültecileride hayatlarını kurtarmaları için türkiyeye çağırdı.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de vefat etti.

 “Bunlar Unutulmasın„

Foto: Amerika Birleşik Devletlerinin müstesna Başkanı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşı Franklin D. Roosevelt, tarih 10 Kasım 1938.

1933-1945 Holokost - Şoa sırasında katledilen Türkiye Cumhuriyetinin sayısız masum kurbanları unutulmasın Franklin D. Roosevelt.“Bunlar Unutulmasın„

Foto: (Hatırlatıcı Anıt) Bu hatırlatıcı anıt vahşice ve zalimce katledilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk aileler, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve akrabalarımızın anısına 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Nazi - almanyasında, Nazi -  müttefik ülkelerinde ve Nazi - işgali altındakı avrupa ülkelerinde çeşitli ölüm kampları'nda asılarak, kurşuna dizilerek, zehirli gaz ile özel odalarda topluca öldürülen, yakılan sayısız kurbanlarımızın anısına yaptırılan bir Anıt Mauthausen/Avusturya 1938-1945.

 

“Bunlar Unutulmasın„

Foto: (Resmi çelenk koyma merasimi) 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katliam edilen kurbalarımız ve akrabalarımız için ve her sene anılan kurtuluş günü, ölüm kampı Dachau/Almanya  29 Nisan 1945.

Katliam edilen
ve zulüm gören sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk aileler,  çocuklar, yaşlılar, hastalar ve akrabalarımız 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında çeşitli ölüm kamplarında asılarak, kurşuna dizilerek, zehirli gaz ile özel odalarda topluca öldürülen, yakılan sayısız kurbanlarımızın anısına her sene kurtuluş gününde düzenlenen bir tören 29 Nisan 1945.

 

“Bunlar Unutulmasın„

Foto: (Hatırlatıcı Anıt) Bu hatırlatıcı anıt vahşice ve zalimce katledilen masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk aileler, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve akrabalarımızın anısına, 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında Naz-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve Nazi-işgali altındakı avrupa ülkelerinde çeşitli ölüm kamplarında asılarak, kurşuna dizilerek, zehirli gaz ile özel odalarda topluca öldürülen, yakılan sayısız kurbanlarımızın anısına yaptırılan bir Anıt Dachau/Almanya 1933-1945.

 Foto: Mustafa Kemal Atatürk
“Bunlar Unutulmasın„

Bunlar unutulmasın 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında katledilen  sayısız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler hiç bir zaman unutulmayacaktır Mustafa Kemal Atatürk..


 “Bunlar Unutulmasın„

3'lü  Müttefik milletin  II. Konferansı 1939 ve  1940 Türkiye, F. D. Roosevelt ABD, İsmet İnönü Türkiye, Churchill İngiltere.

1933-1945 Holokost - Şoa sırasında vahşice katledilen  sayısız masum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kökenlisi ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler unutulmasın 3'lü  Müttefikler.

 

- All Rights Reserved - Copyright 2006 © ®
Webdesign MAY 2006  All Digital Rights Reserved  © ® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ® 
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy
Türkçe Giriş