1933-1945 Ölüm Kampları
Listesi.

“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„
  Belcika    Polonya   Hollanda  Macar  Cekoslovakya  Romanya  Norvec   Finlandiya Letonya  Lüksemburg Yunanistan
Bulgaristan  Litvanya   Ukrayna   Almanya   Fransa     Estonya    Italya  Yugoslavya  Avusturya  Kafkasya   Hirvatistan
                      
                    
Giriş Türkçe
 

Sene 1937-1945 İsviçre ve Nazi-almanyası dünyaca, - musevilerin ve Musevi kökenli insanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ikinci ve üçüncü, nesil Musevi&Türklerin pasaportlarına ve kimliklerine büyük ve kırmızı harflerlen „J“- ve „JUIVE“- damgası vurduruyor, Holokost - Şoa sırasında masum, suçsuz aileler, çocuklar, hastalar ve yaşlıların isviçre'ye kaçmaları ve ölümden kurtulmaları özellikle engelleniyordu.

    

1938 İsviçre  hudutlarını 
dikenli-tel ve  örgülü-telle kapat
ıyor.
            İsviçre hudutlarında
          masum Museviler ve
         Türk  - Vatanda
şları.

İsviçre sınırında yaşanan ve seneler süren gerçek bir hikaye ve dıram.- 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında İsviçre sınırındaki masum ve suçsuz  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler.-

Ayrıca avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli mülteci, aileler, çocuklar, hastalar ve yaşlılara, İsviçre gümrük polisi, makamları ve işbirlikçileri tarafından isviçreye giriş izini verilmedi „J“- ve „JUIVE“- damgası vuruldu. isviçreli yetkililer,- masumları yakaladı ve derhal Nazi - Alman askerleri, birliklerine, SS, Gestapo ve Nazi  - işbirlikçilerine teslim ettiler.

       

“Ek bilgi ve enformasyon„
Ölüm kampı: Auschwitz/Polonya

  Bergier Raporu:

İsviçre devleti,-  avrupada ölümden kurtuluşu ve sığınacak  yer arayan sayısız musevinin ve Musevi kökenlilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ikinci ve üçüncü nesil, Musevi&Türklerin üzerinde yıkıcı etki yaratan iki (2) kararından dolayı eleştirilmiştir ve suçlu bulunmuştur.

Birincisi, (1) 1937-1938 İsviçre Devleti, Hükümeti ve halkı oy birliği ile pasaportlara ve kimliklere „J“- ve „JUIVE“- damgasını icad ediyor.

1937-1938 yıllarında İsviçre hükümetinin ve halkının, almanyadan  talebi üzerine  avrupada yaşayan sayısız musevinin ve Musevi kökenlilerin  ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin pasaportlarına ve  kimliklerine dünyaca büyük harfli „J“- ve „JUIVE“- damgası vurulmasını istiyor. Masum avrupalı musevilerin ve Musevi kökenlilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin isviçreye sığınmalarına ve ölümden kurtulmaları özellikle engellenmiştir.

İkincisi, ise (2) İsviçrenin 1938-1940-1941 yıllarında bütün hudutlarını dikenli ve örgülü tellerle tamemen mühürlemesidir.

Aralık 1944/45 yılının sonunda İsviçre, avrupada sayıyısız musevinin ve Musevi  kökenlilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin Nazi'ler tarafından katledilmesini ve daha fazla gözardı edemeyerek, ülkenin sınır politikasını değiştirdiğinde, hayatta kalabilmek için ve İsviçre sınırını geçmeye çalışan binlerce Musevi ve Musevi kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler için artık çok geçti.

(+) Aralık  1944/45 yılının  sonunda İsviçre’ye, sığınmaya özellikle müsade edilmeyen ve girişleri özellikle engellenen masum avrupalı Musevi ve Musevi-kökenli mülteciler ve diğer avrupalı Musevi halkı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler tamamen Naziler tarafından  sayısız  ve çok  çeşitli  ölüm kampları'nda silinmiş ve yok edilmişti (6 ile 8 Milyon masum hayat).

(+) Buna ek olarak isviçredeki koşullar da her zaman museviler ve Musevi kökenliler,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler için çok zorluydu.

İsviçre yetkilileri tarafindan tutsak ve esir edilerek isviçrenin çeşitli çalışma kamplarına gönderiliyorlar, ailelerinden ve çocuklarından özellikle ayrılıyorlardı, nedeni çoğalmamaları sebebiyle ve ayrıca yeni doğan çocuklar kanuna göre İsviçre vatandaşı olacaklardı ve isviçrede kalma müsadesi verilecekti.

(+) Tespit sonucu İsviçre hükümetinin listesindeki 136,300 Musevi ve Musevi-kökenli
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve üçüncü nesil, Musevi&Türk mülteci, isviçreden kovulmuş veya isviçreye girişleri engellenmiştir. Bu husus isviçrede "Hak Talep Etme Konferansında açıklanmıştır".

(+) İsviçrede "Hak Talep Etme  Konferansında" sayısız musevilerin ve Musevi kökenlinin 1933-1945 Holokost - Şoa sonucu katliama uğrayan kurbanların,  İsviçre bankalarındaki sahipsiz banka hesapları ve mal varlıklarının tespitinde, dünya Musevi örgütünün 35.000 ortak aracı ağı ile, yerel ve dünya Musevi toplulukları, teşkilatları, hayatta kalanlar ve kurbanların akrabaları da bu Konferansa bireysel olarak bilgi ve büyük destek sağlamıştır.

   Bergier Raporu: II.

1999 yılının Aralık ayında, Bergier Raporu olarak bilinen isviçrenin II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki ırkçı mülteci politikasını belirleyen rapor, İsviçre hükümeti tarafından hazırlanmıştı.
 

Rapor adını 1990'larda İsviçre tarafından ülkenin 1933-1945 Holokost - Şoa  ve II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasındaki mülteci politikası, faaliyeti hakkında değişik görüşleri değerlendirmek üzere kurulan Komisyon'un başkanlığını yapan, Profesör Jean - François Bergier’den almıştır.

  

 

Bizim kaderimiz sizin uyarıcınız olsun

Aşağıdaki sayısız ölüm kamplarında, 1933-1945  Holokost - Şoa sırasında  sayısız masum avrupalı Musevi, Musevi-kökenliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türk kurbanlar, hiçbir suçu olmayan  insanlar, masum aile ve çocuklar, yaşlılar ve hastalar toplu olarak kurşuna dizildiler, zalimce ve vahşice özel ve kapalı dezinfeksiyon odalarında zehirli gaz verilerek öldürüldükten sonra kerpetenle dişlerini söktüler ve krematoryumlarda yakıldılar. 

Şoa'nın ibraince anlamı: 1933-1945 yıllarında Naziler tarafından Nazi-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve Nazi-işgalindeki çok çeşitli avrupa ülkelerinde özellikle milyonlarca masum Musevi ve Musevi-kökenlilere, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarına,  eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türkler dahil olmak üzere uygulanan sistematik etnik temizleme, bir ırkı yok etme, gettolaştırılma topluca her türlü yöntemle öldürme ve dünyanın en büyük bir katliamın ifadesidir (6-8 milyon masum insan hayatı ve 1,5 milyondan fazla çocuk) Tarihe bak.

Holokost'un ibraince anlamı: 1933-1945 yıllarında Naziler tarafından  Nazi-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve Nazi-galindeki çeşitli Avrupa ülkelerinde, özellikle milyonlarca masum Musevi ve Musevi- kökenlilere ayrıca Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşlarına, eski Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşlarına, ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türkler dahil olmak üzere uygulanan topluca kitle katliam, zalimce ve vahşice, özel ve kapıları kilitlenen dezinfeksiyon odalarında zehirli gaz verilerek öldürülüp krematoryumlarda yakılmalarını ifade eder, ve dünyanın en büyük bir katliamın ifadesidir (6-8 milyon masum insan hayatı ve 1,5 milyondan fazla çocuk) Tarihe bak.
 

Aşağıdaki ölüm kampları ülke bazında ayırılmıştır ve 1939-1945 sınırlarını kapsamaktadır. İsmen bilinen ölüm kampının, bir alt toplama kampı  ismi  ile bir şirket, fabrika veya  taşocağı ismi var ise, esirler (köle tipi A) sayılmaktadır.

Ölüm ve esir kamplar
ında  bir „yıldızın“ anlamı, mevcut esir kişilerin kadın olduğunu açıklamaktadır.

Aşağıdaki sayısız toplu ölüm kamplarının listesi henüz daha bitmemiştir, tahminen Nazilerin, Nazi - almanyasında, Nazi - müttefik ülkelerinde ve ayrıca Nazi - işgali altındaki Avrupa ülkelerinde, doğu Avrupa ve Kafkasya dahilinde toplam 15.000 adet ölüm kampı, toplama kampı, esir kampı ve alt köle kamplarının olduğu bilinmektedir.

Bu kampların yanında bir de işgal edilen ülkenin (Musevi ve Musevi-kökenli) vatandaşlarını ayıklamak için çok pratik ve hızlı inşa edilen küçük tipte, ölüm ve esir kampı vardı, bunlar genelde SS, Gestapo ve Nazi -  birlikleri ve Nazi işbirlikçileri tarafından 2-3 ay sonra iz ve delil bırakmamak açısından yakıldı ve yıkıldı.

Aşağıdaki mevcut ölüm kampları listesinde Naziler tarafından 1933 - 1945'te (Musevi ve Musevi-kökenliler için) kurulan (Getto Theresienstadt - Terezin) gibi o zamanın sayısız bütün Gettoların isminlerini içermemektedir, çünkü bunların kendi esirleri olan işçileri vardı.

Aşağıdaki kampların listesi çeşitli kitaplardan, tarihçilerden ve hayatta kalan kurbanlardan alınmıştır:- Mesela Le-Livre- Das-Camp-Lager von Ludo Van Eck, baskı  1979, isim Kritak-(Belçika) ve bugünkü Breendonck-Belçika (ölüm kampı) müzesinde satılmaktadır.

Bir diğer kitap ve baskı "The Atlas des Holocausts", yazar Martin Gilbert tarafından (1982'de) ve ayrıca onore edilmiştir.

Özellikle, bu değerli liste'nin hazırlanması için  Bay Mark Vardaş'a, Bay Andreas Baumgartner'e ve dünyanın her tarafındaki arkadaşlarımıza ve çoğu yazarlara tarihçilere, Despearate - Hours ekibine, bütün uzmanlara  ve listeyi devamlı olarak yenileştirenlere çok  teşekkür ediyoruz.
This is a copy of The forgotten camps by Vincent Chotel&Chuck Ferree, our thanks to countless historians, Desperate-Hours, survivers and relatives of the Holocaust - Shoa.

 ALMANYA:
TOP


                        
 

Bergen - Belsen,
(probably 2 sub-camps but location is unknown)

Börgermoor
  (no sub-camp known)

Buchenwald
(174 sub-camps and external kommandos)

Dachau
(123 sub-camps and external kommandos)

Dieburg  (no sub-camp known)

Esterwegen   (1 sub-camp)

Flossenburg
(94 sub-camps and external kommandos)

Gundelsheim
(no sub-camp known)

Neuengamme
(96 sub-camps and external kommandos)

Papenburg  (no sub-camp known)

Ravensbruck
(31 sub-camps and external kommandos)

Sachsenhausen
(44 sub-camps and external kommandos)

Sachsenburg  (no sub-camp known)

         

KZ-Buchenwald

KZ-Dora-Mittelbau özellikle Roket üretim ölüm-kampı ve V1, V2 vs. gibi roketlerin üretimi, Mayıs 1945'e kadar.

Not: Dora-Mittelbau esir kamp
ının ismi kamuflaj olarak kullanıldı ve esasında bir alt esir kampı idi, mekanı Salza/Thüringende bulunuyordu. 1943'te Dora bağımsız olduktan sonra kendisine ait bir alt esir kampına sahip aldu ve ismi'de Ellrich'ti, bu esir kampı bilinen esir kampların en kötüsü ve en acımasızlarından biriydi.

Abterode   (BMW Eisenach)

Adorf

Allendorf
(GmbH zur Verwertung chem. Erzeugnisse)

Altenburg   (HASAG)

Annaburg   (Siebel-Flugzeugwerke)

Arnstadt  (Poltewerke - aircraft engines)

Artern

Arolsen  (SS officer school)

Ascherleben   (Junker)

Baalberg

Bad Berja

Bad Handersheim   (Bruns Apparatebau Gmbh)

Bad Godesberg

Bad Salzungen

Ballenstadt

Baubrigade I-X

Bensberg   (Napola Bensberg)

Berga/Elster

Berlstedt

(Deutsche Erd- und Steinwerke Dest)

Bernburg

(Schacht Plömnitz-Solvay)

Billroda

(Schacht Burggraf Billroda)

Birkhan-motzlich

Bischofferode

Blankenburg  (Organisation Todt)

Blankenheim  (Sand)

Bleicherode

Bochum

(Eisen- und Huttenwerke AG)

Bochum

(Guszstahl Fabrikat. AG)

Bodtenberg

Böhlen

(Brabag Braunkohlen- Benzin AG)

Braunschweig  (SS-Junkerschule)

Buttelstedt  (Fa. Schlosser)

Clu

Colditz (Hasag)

Crawinkel

Coblence- "rebstock"

Cologne  (for the mayor)

Cologne  (Wagonfab. Köln-Deutz)

Cologne  (Messegelände)

Dernau  (Fa. Gollnow Sohn)

Dessau  (Junker)

Dessau

(Dessauer Waggonfabrik)

Dornburg

Dortmund

(Dortmund - Hoerder - Hutten - Verein AG)

Duderstadt

(Polte-Werke)

Dusseldorf

(Rheinmatall-Borsig AG - 2 kommandos)

Dusseldorf   (déminage)

Dusseldorf  (Dess)

Eisenach  (BMW)

Elsnig

(Wasag - Westfälisch- Anhaltische Sprengstoff

AG)

Ellrich

Eschenhausen  (SS-kommando Hecht)

Escherhausen

Essen (Krupp)

Essen (Dest)

Floeszberg (Hasag)

Freitheit-Osterode

Gandersheim

Gelsenkirchen 
(Gelsenberg Benzin AG)

Giessen
(Sanität-Ersatz und Ausbildungabteilung)

Gleina-"willy"

Goettingen 
(SS cavalry school)

Goslar

Grasleben-"gazelle"

Grosswerther

Gunzerode

Hadmersleben

Halberstadt

Halberstadt-zwieberge

Hardehausen

Hasserode 
(Mech. Ind. Wernigwerke)

Harzungen
(Wirtschaftsforschungs- Gesellschaft WIFI)

Herzberg/Elster  (Hasag)

Hessich-Lichtenau 
(Munition factory)

Hinzert  
(Special SS camp with 23 kommandos)

Hohlstedt

Holzen

Ilfeld

Ilsenburg

Jena

Kassel

Kelbra

Klein bodungen

Klein bischofferode

Klein niedergerba

Kleinnoshersleben "ago"

Köln Fordwerke

Köln hansestadt

Köln westwagen

Kranichfeld  
(2 kommandos)

Langensalsa   (Junker)

Langenstein
(2 kommandos, 1 for the "Organisation Todt")

Lauenberg "Laura"

Lehensten "Laura"

Leimbach

Leipzig   (Hasag)

Leipzig - Lindenthal

Leipzig - Markkleeberg

Leipzig - Sconau

Leopoldshall   (Junker)

Lippstadt   (Eisen- und Metallwerke AG)

Lohausen  (déminage)

Luetzkendorf   (Wintershall AG)

Magdeburg   (Braunkohlen und Benzin Brabag)

Magdeburg   (Polte-Werke)

Markkleeber   (Junker)

Merseburg

Meuselwitz   (Hasag)

Muhlhausen "Martha"

Neustadt  (kabel- und Leitungswerke AG)

Niederorshel  (Langenwerke AG)

Niedersachswerfen 
(Ammoniakwerke GmbH)

Nordhausen   (Schidt)

Nordhausen  (Fliegerhorst Komandantur)

Nordhausen
(Mittelbau II. of B. II. Mittelwerke GmbH)

 

         

         12 Nisan 1945 Nordhausen ölüm-kampı

Nuxei

Oberndorf
(L. Muna aircraft munitions)

Ohrdruf
(railroad construction)

Oschersleben "Ago"

Osterode  (Mech. Ind. fa C Heder)

Osterhagen

* Penig  (Gehrt)

Plomnitz

Quedlinburg   (Fleigerhorst)

Quedlindburg   (Fa Heerbrandt)

Raguhn

Rehmsdorf "Willy"

Roemhild

Rossla

Rothenburg (Fa Mansfeld AG)

Rottleberode (Thyrawerke)

Saalfeld Oertelsbruch

Salza-Thuringe
(production of V. flying bombs - see
note )

Sangerhausen

Schlieben   (Hasag)

Schoenau   (ATG Maschinebau GmbH)

Schönbeck  (Hasag)

Schwalbe V

Schwerte

Sennelager  (Panzerausbildungsregiment)

Soemerda  (Fa. Rheinmetall)

Sollstedt

Sonneberg
(Tandradbedrijf C.G. Rheinhardt)

Stassfurt
(construction of an underground factory for C.G.

Rheinhardt)

Stutzpunkt Sauerland 1

Suhl

Tannenwald

Tanndora  (Paper factory)

Taucha   (Hasag)

Thekla (Erla-Werke)

Tonndorf  (bauleitung Waffen SS)

Torgau  (Munitionsproduktion)

Trautenstein

Troeglits  (Brabag)

Unna

Walkenried-Wolfleben  (Constructions)

Wansleben  (Fa C. Mansfeld)

Wansleben "Wilhelm"

Wansleben "Biber II"

Werferlingen  (Constructions)

Weimar-Fischtenhain

Weimar  (Rautalwerke GmbH)

Wernigerode (Junker)

Westeregeln

Wewelsburg  (Guszstahlwerke)

Wickerode

Wieda

Witten-Annen  (Ig. Farbenindustrie)

Woebbelin
 

          

            Woebbelin ölüm kampı 15 Nisan 1945

Wolfen

Wuppertal

Zeitz "Willy"

Zella Mehlis

Zorbig

Dachau

Allach  (Org. Todt)

Allach/Karsfeld/Moosach  (Org. Todt)

Allach-Rothwaige  (Org. Todt)

Allersdorf-Liebhof

Ampersmoching

Asbach-Baumenheim  (Messerschmitt)

Aibing (NEU)

Aufkrich-Kaufbeuren  (Dornier)

Augustenfeld-Pollnhof

Augsburg  (Messerschmitt)

* Augsburg- Haunstetten

Augsburg-Pfersee  (Messerschmitt)

Bad Ischl

Bad Ischl Saint Wolfgang

Bad Tolz

Baubrigade XIII

Bayernsoien

Bayrishezell

Bichl

Birgsau-Oberstdorf

Blainach (BMW)

Brunigsau

Burgau  (Messerschmitt)

Burghausen

Burgkirchen

Donauworth

Durach-Kottern  (Messerschmitt)

Eching (Org. Todt)

Ellwagen

Emmerting-Gendorf

Eschelbach

Feistenau

Feldafing

Fischbachau

Fischen (Messerschmitt)

Fischhorn/Bruck

Freising

* Friedolfing

Friedrischaffen

Fulpmes

* Fussen-Plansee

Gablingen (Messerschmitt)

Garmisch-Partenkirchen

Germering-Neuaubing

Gmünd -

Grimolsried-Mitteneuf-Nach  (Org. Todt)

Halfing

Hallein

* Hausham-Vordereckard

Heidenhaim

Heppenhaim

Horgau-Pfersee  (Messerschmitt)

Ingoldstadt

Innsbruck

* Itter

Karlsfeld  (Org. Todt)

Kaufbeuren  (BMW)

Kaufering  (Org Todt/Messerschmitt/Dornier)

Kaufering Erpfting Hurlach

Landsberg

Lechfeld

Mittel-Neufnach

Riederloh

Schwabbeg

Schwabmunchen

Türkenfeld

Türkheim

Utting

Kempten-Kotern

Konigsee

Krucklhalm

Landshut-Bayern  (Org. Todt)

Lauingen  (Messerschmitt)

Liebhof

Lind

Lochau

Lochhausen  (BMW)

Lohof

Markt Schwabben

Moosach
(Org. Todt/BMW/Messerschmitt)

Moschendorf-Hof

Muldorf  (Org. Todt)

Muldorf Ampfing-Waldlager V. et VI..

Mettenheim

Obertaufkirchen

München

München -Friedman

München -Riem  (Org. Todt)

München -Schwabing

München -Sendling

Neuburg -Donau

Neufahrn

Neustift

Nürnberg

Oberdorf

Oberfohring

Ottobrunn

Oetztal

Passau

Puchheim

Radolfzell

Rohrdorf - Thansau

Rosenheim

Rothschwaige - Augustenfeld (Org. Todt).

St. Gilden/Wolgansee

St. Lambrecht

Salzburg

Salzweg

Sandhoffen

Saulgau

Schlachters-Sigmarszell

Schleissheim

Seehausen-Uffing

Spitzingsee

Steinhoring

Stephanskirchen  (BMW)

Strobl

Sudelfeld

Traustein

Trotsberg  (BMW)

Trutskirch-Tutzing  (Dornier)

Uerberlingen

Ulm

* Unterschleissheim

Valepp

Vulpmes

Weidach

Weilheim

Weissensee

Wicking

Wolfratshausen

Wolfratshausen Gelting

Wurach-Wolhof

Zangberg

Esterwegen
Note: In 1941,
this camp became a sub-camp of Neuengamme.

Frieoythe/Kloppenburg

Flossenburg
(
click here for more informations about this camp)

Altenhammer

Annaberg

Ansbach

Aue (Sachsen)

Bayreuth

Beneschau

Bozicany

Brüx

Chemnitz

Dresden

Eisenberg

Erbendorf

Falkenau

Flöha

Forrenbach

Freiberg

Ganacker

Giebelstadt

Grafenreuth

Graslitz

Gröditz

Gundelsdorf

Hainichen

Happurg

Heidenau

Helmbrechts (*)

Hersbruck

Hertine

Hof  - Oberfranken

Hohenstein-Ernstthal

Holleischen

Holyson

Hradischko

Hubmersberg-Hohenstadt

Janowitz

Jezeri

Johanngeorgenstadt

Jungfern-Breschan

Kaaden-Kadan

Kamenicky-Senow

Kirchham

Knellendorf

Koningstein

Krondorf

Leitmeritz

Lengenfeld

Lobositz

Mehltheuer

Meissen

Mittweida

Moickethal-Zatschke

Moschendorf

Mülsen- St. Michel

Münchberg - Oberfranken

Neu Rohlau

Nossen

Nürnberg

Obertraubling

Oederan

Olbramowitz

Pilsen

Plattling

Plauen

Pocking

Porschdorf

Poschetzau

Pottenstein

Praha

Rathen

Rathmanndorf

Rabstein

Regensburg

Reuth

Rochlitz

Saal/Donau

Schlackenwerth

Schönheide

Seifhennersdorf

Siegmar-Schönau

Stein-Schönau

St. Georgenthal

St. Oetzen

Stulln

Theresienstadt

Venusberg

Wilischthal

Witten-Annen

Wolkenburg

Würzburg

Zatschke

Zschachwitz

Zschopau

Zwickau

Zwodau

Neuengamme
(click here for more informations about this camp)

Ahlem-Hannover

Altgarga

Altegarde-Elbe

Aumund

Aurich-Engerhafe

Bad Sassendorf

Barkhausen

Barskamp

Baubrigade I, II, V et XI

Beendorf-Helmstedt

Bergstedt

Blummenthal

Boizenburg

Braunschweig  (plusieurs kommandos)

Bremme-Farbe

Bremme- Osterort-Reisport

Bremme-Schutzenhof

Bremme - Vegesack-aumund

Bremme-weser

Brink-´Hannover

Brunswick-Busing

Dalum

Dreutte

Engerhafe

Fallersleben-Laagberg

Farge

Fidelstedt

Finkenwerder

Fludwigslust

Fulsbuttel

Geilenberg

Glassau-bei-Sarau

Goslar

Gross-Fullen

Gross- Hesepe

Hamburg (plusieurs kommandos)

Hausberge-Porta

Helmstadt

Hidelsheim

Horneburg

Howachts-Lütjenburg

Kaltenkirch-Heinkaten

Kiel

Ladelund

Langenhagen-Hannover

Langenhorn-Hamburg

Laasberg

Ladelung

Lengerich

Lerbeck

Limmer-Hannover

Linden  (Mülhenberg-Hannover)

Lübberstadt

Lujtenberg

Meppen

Minden

Misburg-Hannover

Mölln

Neesen

Neugraben

Neuhof

Neuland-Bremen

Neunkirchen

Neustadt

Nutzen

Ohldorf

Osnabruck

Osterort  (Bremen-Riespot)

Poppenbüttel-Sasen

Porta-Westfalica - note:  2 Kommandos

Salzwedel

Sandbostel

Sasel

Salzgitter

Schandelah

Schützenhof-Bremen

Schwessing-Husum

Sollstadt

Spaldingstrasse

Steinwerder

Stöcken-Hannover

Stuklenwert

Tiefstak

Uelzen

Veleen

Veerssen - note:
(2 sub-camps were located in Veerssen).

Vegesack-Aumun - Bremen

Verden-Aller

Wandsbeck

Watenstedt-Drütte-Salzgitter

Wedel

Wilhemsburg-Hamburg

Wilhemshaven

Wittenberge

Wolfsburg

Wöbbelin-Ludwigslust

Ravensbruck
(
click here for more informations about this camp)

Abteroda

Ansbach

Barth/Ostee  (Heinkel)

Belzig

Berlin-Oberschöneweide

Berlin-Schönefeld  (Heikel)

Borkheid

Bruckentin

Comthurey

Dabelow

Eberswalde

Feldberg

Fürstenberg   (Siemens)

Hennigsdorf

Herzebrück

Hohenlychen

Karlshagen

Klutzow-Stargard

Köningsberg-Neumark

Malchow

Neubrandenburg (Siemens)

Neustadt/Glene

Peenemünde

Prenzlau

Rechlin

Retzow

Rostock - Marienhe  (Heinkel)

Stargard

Steinhoring

Schwarzenforst

Uckermark

Velten

Sachsenhausen
(
click here for more informations about this camp)

Bad Saarow
Baubrigade I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ve XII.

Beerfelde

Berga

Berlin

Babelsberg

Falkensee

Helensee   (Demag)

Hennigsdorf   (AEG)

Koepenig

Lichterfelde

Lichtenrade

Reinickendorf  (Argus)

Siemens Stadt

Tegel

Wilmersdorf

Biesenthal

Bornicke

Brandenburg/havel

Dammsmuhle-Schonwalde

Debno-Neudamm

Doberitz

Drogen - Niedorf

Falkenhagen - Furstenwalde

Falkensee

Frieoythe/Kloppenburg

Heinkel

Genshagen

Glau-Trebbin

Gross-Rosen

Hohenlychen

Karlsruhe

Klinker

Kl. Machnow

Kolpin

Konigswusterhause  (Krupp)

Küstrin

Lieberose

Lubben

Muggelheim

Neubrandenburg  (Hamburg)

Neustrelitz

Niederhagen

Oranienburg

Politz

Prettin

Rathenow

Ravensbruck  (until 1939)

Riga

Senftenberg/Schwarzweide

Storkow

Stuttgart

Stuttgart - Echterdingen

Leonberg

Unterrixingen

Vaihingen - Enz

Filderstadt

Treuenbrietzen

Werde

Wewelsburg

Wittenberg (Arado)

AVUSTURYA:
TOP

Mauthausen
 
(49 sub-camps and external kommandos)

(external  kommandos)

(.................................)


               

             Ölüm kampı KZ-Mauthausen/Avusturya

Mauthausen - Avusturya
(ölüm kampı hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayın). Ayrıca "Resmi" internet sayfasını ziyaret edin. Mauthausen Memorial for detailed informations: http://www.mauthausen-memorial.gv.at

Aflenz

Redl-Zipf  (code name Schlier)

Amstetten
(iki mevcut ölüm kamp
ı: erkelere ve kadınlara ait esir ve tutsak kampı).

Bachmanning

Bretstein

Dippoldsau

Ebensee

Ebelsberg  (subcommando of Linz III.)

Eisenerz

Enns

Florisdorf  (Wien-Florisdorf and Wien-Jedlesee)

Grein

Grossramming

Gunskirchen

Gusen I , II

(St. Georgen), III (Lungitz)

(Hartheim)...
not a sub-camp of Mauthausen, but many inmates of Mauthausen and Dachau had been gassed in Hartheim.

Hinterbrühl

Hirtenberg

Klagenfurt

Kleinmünchen

(Subcommando of Linz III)

Leibnitz

Lind

Lenzing

Linz I, II, III

Loibl- Pass Nord

Loibl- Pass Süd (ex-Yugoslavia)

Melk

Mittersill -

Passau I - Waldwerke

Passau II

Peggau

St. Agyd

St. Lambrecht

St. Valentin

Steyr

Ternberg

Vöcklabrück = Wagrain

Wels -

Wien - Afa - Werk

Wien Saurer - Werke

Wien - Schwechat

Wien - Schönbrunn

Wiener - Neudorf

Wiener - Neustadt

BELÇİKA:
TOP

        M 

          KZ-Westerbork ölüm kampına sevkiyat

Breendonk
(no sub-camp known
)

(click here for more information about this camp)

Willebroek

Mechelen

Huy

(external  kommandos)


                  

                 Foto: Ölüm kampından bir görüntü


BULGARİSTAN:
Bulgaria
TOP

(.................................)

(.................................)

(.................................)

 

HIRVATİSTAN:
(Eski Yugoslavya):

Croatia TOP

(.................................)

(.................................)

(.................................)

 

ÇEKOSLOVAKYA:
TOP
(Çek Cumhuriyeti):
(Slovak Cumhuriyeti):

Theresienstadt  (9 Sub-Camps)

Bohusovice (10 Sub-Camps)

Kopisti

Litomerice - Radobylberg

Litomerice

Lovosice (Sputh factory and an oil factory)

Nestemice

Terezin  (Plavy mill)

Usti  (Schicht factory)

Zalhostice

Kratzau/Chrastava
(sub - camp of Gross-Rosen - Rogoznica, Poland).

(external  kommandos)

               

                  Ölüm kamplarına, - sevkiyat vagonu

ESTONYA:
TOP

Vaivara,-

(external  kommandos)

(.................................)


         

               Ölüm kamplarına, - sevkiyat vagonu

 

FİNLANDİYA:
TOP

Kangasjarvi

Koveri

(external  kommandos)


             

                   Ölüm kamplarına sevk edilenler

FRANSA:
TOP

Argeles - Fransa

Marsilya (Marseille) - Fransa           

            Fransa, - Türkiye Cumhuriyeti vatandasları
           ve
sokaklardan direk ölüm kampına sevkiyat

Aurigny

Brens

Drancy

(click here for more information about this camp)

Gurs

Les Milles

Le Vernet

Natzweiler-Struthof

(70 sub-camps and external kommandos)

(external  kommandos.......)

(70 sub-camps............)

             

            Fransa, - Türkiye Cumhuriyeti vatandasları
           ve
sokaklardan direk ölüm kampına sevkiyat

Vittel

Noé

Récébédou

Rieucros

Rivesaltes

Paris

Compiegne

             

           Fransa/Paris 1940-1945 Holokost - Şoa seneleri

Suresnes

Thill
(for these camps, no sub-camp known)

Natzweiler - Struthof

Asbach

Auerbach - Bensheim

Baden - Baden

Bad - Oppenau

Balingen

Bisingen

Dautmergen

Dortmettingen

Erzingen

Frommern

Schomberg

Schorzingen

Wuste

Zepfenhan

Bernhausen

Bingau

Bischofsheim

* Calw

Cernay

Cochem

Cochem Treis

Colmar

Darmstadt

Daudenzell

Dautmergen

Donauwiese

Echterdingen

Ellwangen

Ensingen

Fracfort/Main (Adler )

Frommern

Geisenheim (Krupp)

Geislingen

Goben

Gross - Sachesenheim

Guttenbach

Hailfingen

Haslach

Heilbronn

Heppenheim

Hessenthal

Iffezheim

Iffezheim - Baden Oos-Sandweiller

Kaisheim

Kochem

Kochemdorf

Leonberg

Longwy - Thiel

Çok az kişiler Thiel - Longwy ölüm kamplarının isimlerini duymuştur, bu ölüm kampı Fransanın kuzey-doğusunda, Lüksemburg hudutlarına yakın ve eski Maginot hatlarındadır.

Ayrıca Chantier de Fer- Thiel kasabasının ve ölüm kampının civarında ve 4km yakınında bir V2 roket  fabrikası bulunmaktaydı. Ve ölüm kampı şehirden 4 km dışında ve eski - Alman sınırındaydı. Buraya Auschwitz - Birkenau ölüm kampından 500 Macar mekanikçi getirilmişti ve fabrikada çalışıtırılıyorlardı.

Bu ölüm kamp
ı Mayıs 1944'ten - Ekime kadar çok işlekti. Ama sonunda esirlerlere sekiz saat çalışmadan sonra 16 km asker marşı yaptırılıyordu, ayrıca her esire 1km ağır kayaları taşıttırıyorlardı, ve yalnız bir amaç icin onları bu şekilde tüketmek ve bitirmekti (öldürmekti). "elan de vivre.'

Verilen yetersiz g
ıda ve kalori karşılığında bu kadar acımasız ve işkenceli çalıştırma şekli sayısız esirleri öldürdü.

Ekim 1944'te, amerikan birlikleri ölüm kampının kurtuluşunda ve üç beş dakika kala esirler acilen Thiel'den almanyanın Kochendorf kampına nakledilmişti. Tirenlerin esirlerlen hareket ettigi anda ve bir kaç km ilersinde bulunan ölüm kapına amerikan sherman tankları girmişti ama esirler sevk edilmişti.

Not: Aynı zamanda Amerikan birleşik kuvvetleri Strutthoff ölüm kampının kurtuluşunu sağlamıştı. (Bay George Liebermann'a bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz).

Mannheim

Metz

Mosbach

Neckarelz I et II

Neckarelz Bad Rappenau

Neckargerach

Neckargartach - Heilbronn

Neckargerach Unterschwarsach

Neunkirchen

Oberehnheim - Obernai

Obrigheim

Peltre

Plattenwald

Rothau

Saint - Die

Sainte Marie aux Mines

Sanhofen (Daimler - Benz)

Sandweier

Schirmeck

Schönberg

Schörzingen

Schwabisch-Hall

Spaichingen

Tailfingen

Urbes Wesserling

Vaihingen-Enz

Vainhingen / Unterriechinegn

Wasserralfingen

Weckrieden

Wasserling

Zuffenhausen  (Heinkel)

Fransanın Vichy Hükümeti ve Nazi- Almanyanın müttefiği, - Cezayir ve Fas'ta,-  sayısız esir, ölüm ve toplama kampları inşaa etti.

Nazi-Almanyan
ın müttefiği Fransa ve Bay Petain:- Binlerce Musevi ve Musevi kökenli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil  Musevi&Türkler fransadan buralara gönderildi.

Abadla

Ain el Ourak

Bechar

Berguent

Bogari

Bouarfa

Djelfa

Kenadsa

Meridja

Missour

Tendrara


YUNANİSTAN:
TOP

Haidari - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer büyük ölüm kamplarına deportasyon)
(Yunanistan
ın ölüm kampları hakkında bilgi için tıklayın)
Yunanistan toplama ve ölüm-kampları
ve Holokost - Şoa seneleri

Selanik - Saloniki - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Haidari - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Rhodes - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Kos - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Kreta - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Corfu - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

Ioannina - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)

Athens - Yunanistan
(Auschwitz ve di
ğer ölüm kamplarına deportasyon)
Toplamakamplar
ı, Geçici kamplar, vs.

(dış  kommando birlikleri)

(alt kamplar.....)

HOLLANDA:

TOP
 

 Hollanda toplama ve ölüm-kampları
ve Holokost - Şoa seneleri

Amersfoort - Hollanda
(
click here for more information about this camp)

Ommen -
(
click here for more information about this camp)

Camp Vught
(12 sub-camps and external kommandos)

Westerbork
(transit camp - click here for more information about this camp)  

Haaren

Schoorl

Putten

Aalten

Amsterdam Theaterbuilding Deportation Hall

(external  kommandos)

Vught Camp
(
click here for more information about this camp)

Arnhem

Breda

Eindhoven

Gilze - Rijen

's Gravenhage  (The Hague)

Haaren par Tilburg

Leeuwarden

Moerdijk

Rozendaal

Sint Michielsgestel

Valkenburg par Leiden

Venlo  (Luftwaffe Airfield)

MACARİSTAN:
Hungary TOP

(.................................) 

(.................................)

(.................................)
 

İTALYA:
TOP
 


        

            Resim: İtalya,- ölüm kamplarına
        gönderilen bir Musevi ailesi

KZ-Bolzano, Bozen, - İtalya

KZ-Risiera di San Sabba (Trieste)

KZ-Meran Untermais İtalya 

KZ-Karthaus Schnalstal  İtalya 

Kz-In Moos   İtalya                               

                   

                Ölüm kampı KZ-Risiera di San Sabba (Trieste)
               İtalya 1944
 

KZ-Fossoli di carpi Modena İtalya 

KZ-Borgo San Dalmazzo Cuneo Italya 

KZ-In Passeier  İtalya 

KZ-In Sterzing

(sub - camps)

(external  kommandos)

LETONYA:
TOP

 

   Holokost - Şoa senelerinde
1,5 milyon Musevi
ve Musevi&Türk çocukları
ölüm kamplarına gönderilmeden önce

Riga

Riga-Kaiserwald

Dundaga

Eleje-Meitenes

Jungfernhof

Lenta

Spilwe

(external  kommandos)

LİTVANYA:
TOP
 

Kaunas

Aleksotaskowno

Palemonas

Pravieniskès

Volary

(external  kommandos)
 

LÜKSEMBURG:
TOP

Cinq Fontaines; -  1941 - 1943

Kloster Fünfbrunnen

Villa Pauly

Trois - Vierges

Bahnhof Hollerich

(external  kommandos)

NORVEÇ:
TOP


            

Baerum

Berg

Bredtvet

Falstadt

Tromsdalen

Ulven

Horseraid

(external  kommandos)
 

POLONYA:
TOP

Not: Ölüm kamplarının Alman isimleri, tekrar gerçek ve aslı olan lehçe isimleri verilmiştir.

              

Auschwitz / Birkenau, -

              

“Bunlar Unutulmasın„

Yalnız Polonyada 1940 - 1945 seneleri ve Holokost, Şoa sırasında endüstriel şekilde gazla kitle katliam tamamen yakılan ve bilinen bir milyon Seferad  türk  Musevileri, türk  vatandaşları, eski türk vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Türk&Musevi akrabalarımız vahşice katledilmiştir ölüm kampı Auschwitz I, II, ve Birkenau I, II.

Oswiecim / Brzezinka
(extermination camp - 51 sub-camps)

Belzec
(extermination camp - 1 sub-camp)

Bierznow

Biesiadka

Dzierzazna &. Litzmannstadt
(Bu iki esir kamp
ı özellikle çocuklar için kullanılıyordu. Sayısız küçük çocuklar ve orta yaşlı çocuklar, yeterli Alman olma kalitesi olmadığından dolayı bunun gibi çoğu esir kamplarına getiriliyorlardı - ve daha sonra bu çocuklar diger ölüm kamplarına sevk ediliyor ve öldürülüyorlardı. Lütfen bu konuda yazdığımız haberi okuyun (the Lebensborn) - 1933-1945 Holokost-Şoa sırasında 1,5 milyon Musevi ve Musevi kökenlilerin yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski vatandaşlarının ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk çocuklarıda öldürüldü.

Gross-Rosen - Rogoznica 
(77 sub-camps)

Huta-Komarowska

Janowska

Krakow

Kulmhof - Chelmno
(extermination camp - no sub-camp known -
click here for more information about this camp).

Lublin  
(prison - no sub-camp known)

Lwow

(Lemberg)

Czwartaki

Lemberg

Majdanek  
(extermination camp - 3 sub-camps)

Mielec

Pawiak  
(prison - no sub-camp known)

Plaszow /Krakow
10 000 Jews have been murdered and burned up to the movie Movie Schindlers List
. (work camp but became later sub-camp of Majdanek).

Poniatowa

Pustkow  
(work camp - no sub-camp known)

Radogosz 
(prison - no sub-camp known)

Radom

Schokken

Sobibor
(extermination camp - no sub-camp known -
click here for more information about this camp)

Stutthof - Sztutowo
(40 sub-camps and external kommandos)
.
Stutthof (Sztutowo)Polonya)
(
ölüm kamp
ı hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayın).
Burada say
ısız Musevi ve Musevi kökenliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler Stutthof Danzig/Polonya ölüm kampında katliam edildi ve cesetlerinden sabun yapıldı.

Treblinka
(extermination camp - no sub-camp known -
click here for more information about this camp).

Wieliczka

Zabiwoko 
(work camp - no sub-camp known)

Zakopan

Note: the German names of the camps are followed by the actual Polish names.

Auschwitz - Birkenau (Oswiecim - Brzezinka). (click here for more information about this camp).

Altdorf / Stara Wies

Althammer / Stara Kusnia

Babice

Bauzug

Beruna

Bismarckhütte / Chorzow-Battory

Blechhammer / Slawiecice

Bobrek / Oscwiecim

Budy

Brunn / Brono

Charlottengrubbe / Rydultowy

Chelmek / Chelmek-Paprotnik

Chorzow

Chrzanow

Czernica

Ernforst

Ernfort - Slawecice

Eintrachthutte / Swietochlowice

Freudenthal / Bruntal

Furstengrabe / Lawski

Gleiwitz I, II, II, IV. / Gliwice

Golleschau / Goleszow

Gunthergrubbe / ledziny

Harmeze

Hindenburg / Zabrze

Hubertushutte-Hohenlinde / Lagiewniki

Janigagrube-Hoffnung / Libiaz

Jawichowitz

Kobio / Kobior

Lagischa / Lagisza

Laurahutte / Siemianowice

Lepziny - Lawki

Lesslau - Wloclawek

Libiaz - Maly Trostinec

Lukow

Monowitz / Monowice

Myslowice

Neu Dachs / Jaworzno

Neustadt / Prudnik

Sosnowitz I et II / Sosnowiec

Trezbinia

Tscechwitz / Czechwiece

Harmeze

Plawy

Rajsko

Rybnik

Rydultowy

Siemiennowice

Wloklawek-lesslan

Zasole

Zittau

Belzec:
(bu ölüm kampı hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayın).

Izbica:
Tarih
çiler Izbica ölüm ve katliam kampını, Belzec ölüm kampının bir "Holdingi olarak kabul etmektedir.

Belzec:
Ölüm kamp
ına sayısız masum Musevi ve Musevi kökenliler Fürth, Nürnberg' ten, ve civarındaki şehirlerden'de  22. Mart 1942 de Izbica ölüm kampına katliama sevk edilmiştir.

Izbica:
Ölüm kamp
ında sayısız kurban öldü ve katliam edildi, ayrıca sayısız masum kurbanlar'da  Belzec ölüm kampına özel katliama nakledildi. Not (Bay Willie Glasere bu bilgi için çok teşekkür ediyoruz)..

Gross-Rosen (Rogoznica)

Aslau

Bad Warmbrunn / Cieplice

Bautzen

Berndorf / Bernartice

Blechhammer

Bolkenhain

Breslau - Wroclaw

Brief / Brzeg

Brunnlitz / Bruenec

Brusay / Brzezowa

Bunzlau / Boleslawiec

Bunzlau - Rauscha

Christianstadt

Dornhau

Dyhernfurth

Erlenbush

Eule

Faulbruk

Gadersdorf

Gassen

Cellenau

Falkenberg

Frierland

Fürstenstein

Gebhardsdorf

Gorlitz

Graben

Granefort

Grulich

Grunsberg

Gruschwitz / Kruswica

Halbstadt / Mezimesti

Hartmanndorf

Hirschberg / Jelenia Gara

Buchwald Höhenwöse

Hohenelbe / Wrszlabi

Kamenz

Kaltwasser

Kittlitztrebben / Kotlicki Trebin

Kursbach Grunthal

Landeshut / Kamienogora

Langenblielau / Lielawa

Larche Ludwigsdorf

Lehmwasser

Leszno Lissa

Mahrisch

Markstadt / Laskowitz

Marzbachtal

Marzdorf

Mittelsteine

Neisse - Neusalz Oder / Nova Sol

Niesky

Niesky Klein

Niesky Wittischenau

Radisch

Oberalsstadt

Oberwustegiersdorf

Parschnitz / Porici

Peterswaldau

Prausnitz / Prusnica

Rauscha

Reichenau / Risznow

Reichenau Reichenberg Liberal

Reichenau Reichenbach

Schmiedenberg

Seuferwassergraben

Schotterwok

Striegau

Tannhausen

Waldenburg

Weiswasser

Wolsberg

Wustegierdorf / Giercze Puste

Wustegierdorf Station

Wusteweltersdorf

Zittau

Majdanek
(ölüm kampı hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayın).

Budzyn

Hrubieszow

Lublin

Stutthof (Sztutowo)Polonya)
(
ölüm kamp
ı hakkında daha çok bilgi için lütfen tıklayın).
Say
ısız Musevi ve Musevi kökenliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler Stutthof Danzig/Polonya ölüm kampında katliam edildi ve cesetlerinden "sabun yapıldı.

Bocion

Bromberg

Chorabie

Cieszyny

Danzig - Burggraben/Kokokszki

Danzig - Neufahrwasser

Danzigerwerf/Gdansk

Dzimianen

Elbing

Elblag  (Org. Todt)

Elblag  (Schinau)

Police/Szczecin

Gdynia

Gerdenau

Graudenz

Greendorf

Grodno

Gutowo

Gwisdyn

Heiligenbeil

Jessu

Kokoschken

Kolkau

Krzemieniewo

Lauenburg

Malken Mierzynek

Nawitz

Niskie

Obrzycko

Prault

Rosenberg / Brodnica

Scherokopas

Schiffenbeil

Serappen

Sophienwalde

Slipsk

Starorod

Pruszcz

Brusy

Torun

(AEG, Org. Todt)

ROMANYA:
Romania
TOP

(.................................)

(.................................)

(.................................)

RUSYA:
TOP
Woebbelin ölüm kampı 12 Nisan 1945

(Sovyetler birliğininde 1933-1945 senelerinde ve ikinci dünya savaşı sırasında Alman-Nazilerin kurduğu ölüm ve toplama kampları hakkında  miktar ve nerede oldukları bilinmemektedir.

Alttaki listede en büyüklerinden ve mühim say
ılan ölüm ve esir kamplarının isimleri tespit edilmiştir, ve bu kamplar Romanya kontrolu altında faliyette idi, mesela Akmétchetka ve Bogdanovka ölüm kaplarında 54.000 masum insan 21 Aralık ve 31 Aralık 1941'de katliam edildi.

Akmétchetka

Balanowka

Bar -

Bisjumujsje

Bogdanovka

"Citadelle"

(Bu ölüm kampının gercek ismi daha bilinmemektedir). Mekan olarak Lvov kasabasının yakınlarında bulunmaktadır).Ve bu ölüm kampında binlerce Rusya kökenli esir katliam edilmiştir).

Czwartaki

Daugavpils

Domanievka

Edineti

Kelbasin (or Kelbassino)

Khorol

Klooga

Lemberg

Mezjapark

Ponary

Rawa-Russkaja

Salapils

Strazdumujsje

Yanowski

Vertugen
(for all these camps, no sub-camp known).

              

İSVİÇRE:

TOP

 

İsviçre devleti 1938-1940-1941 yıllarında hudut sınırlarını dikenli ve örgülü telle tamemen mühürledi, ülkelerine sığınmak isteyen Musevi ve Musevi kökenlilerle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin ölümden kurtulması özellikle engellendi ve Nazilere teslim edildi.

1933-1945 Holokost - Şoa sırasında İsviçre hudutlarında ve ormanlarda bekleyen masum museviler, Musevi kökenliler ve  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin dıramı. (Ölüm kamplarına sevk edilmeden önce).
 

               

Masum Musevi kökenli ve  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin çocukları.

   

İsviçre esir kampı Gordola 1933-1945 kitle konutlar ve tahta barakalar arşiv ETH İsviçre/Zürich.

     

İsviçre esir  kampı Diepoldsau 1933-1945 kitle konutlar ve tahta barakalar arşiv ETH İsviçre/Zürich.

Musevi ve Musevi kökenlilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerin pasaportlarına "J" ve "JUIVE" Damgası İsviçre devletinin icadı, ve yürürlüğe girmesi 1937-1945.

İsviçre 1249-1945'e kadar Musevi kökenlilerin tanınması için kanunen Davutun sarı yıldızı ve siyah şapka giyme mecburiyeti.

İsviçre bankalarında 8 Milyon Holokost - Şoa kurbanların sahipsiz banka hesapları ve varlıkları 1933-1945.

İsviçre bankalar
ında 6 ile 8 milyon Holokost - Şoa kurbanların ve sayısız ölüm kamplarında ağızlarından Naziler tarafından sökülen altındişleri ve eritilen altın stokları

                 


İsviçre'de esir kampları: Holokost - Şoa sırasında 1933-1945; Hasenberg, Geisshof, Bremgarten, Eichberg ve Seengen.

İsviçre'de esir kampları: Holokost - Şoa sırasında 1938-1945; Hilfikon, Murimoos, Niederrohrdorf, Riniken, Gebenstorf ve Thalheim.

İsviçre esir kampı Thalheim 1933-1945 kitle konutlar ve tahta barakalar arşiv ETH İsviçre/Zürich.

İsviçre'de esir kamplarında 1933-1945 Holokost - Şoa sırasında, genelde Musevi ve Musevi kökenliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türklerde bulunmaktaydı.

İsviçre devleti ve hükümeti 1933-1945 senelerinde esirlerini ve mültecileri Nazi-Almanyasına mesela Bodensee vs. yörelerindeki fabrikalara parasız ve yalnız yemek verme karşılığında kiraya verdi.

UKRAYNA:
Romania
TOP

(.................................)

(.................................)

 

YUGOSLAVYA:
TOP             

             12 Nisan 1945 ölüm kampı Woebbelin II..

Banjica

Brocice

Chabatz

Danica

Dakovo

Gornja reka

Gradiska

Jadovno

Jasenovac

Jastrebarsko

Kragujevac

Krapje

Kruscica

Lepoglava

Loborgrad

Sajmite

Sisak

Slano

Slavonska-Pozega

Stara-Gradiska

Tasmajdan

Zemun
(for all these camps, no sub-camp known).

Chuck Ferree
  (
Holokost-Şoa şaiti ve kurtarıcı)

Holokost - Şoa faciası ve 1933-1945 senelerinin en büyük olayı. Ve bu olay Nazi - almanyasında başladı, Avrupa kıtasından, Afrikaya ve Kafkasyaya kadar yayıldı.

Bu büyük olay, deneyimli ve farkl
ı suç işleyen kişilerle ve halk bu kadar kalabalık kurbanların yığınına nasıl çok sayıda kişi tahammül etti...

Burada mevcut olan üç grup vardı ve bunlar birbirlerinden farklı idi ve hayat boyu değişmediler ve aynı kaldılar.

Her biri kendilerinden gördükleri özel bakış açılarınla, bireysel besleniyor ve bölmekle tutum ve davranışları ayrı bir tavır ve tepkilerinin reaksiyonuydu.

Birinci ve başta gelen suç işleyen kişi Adolf Hitler'in ta'kendisiydi, ve o' en büyük  mimar ve harekatı başlatan kişi idi, onsuz bu harekat asla başlamazdı.

Bu diğer farklı ve suç işleyen kişiler, o'   korunmasız insanların kimliklerini sürekli olarak ve daima söylüyorlardı. Bunlar Musevi veya Musevilere benziyenlerdi bu kurbanlar bir bütün olarak ve bununla birlikte olduğu gibi kalmalarını ve sıffatsız bir kitle olarak gösteriliyorlardı.

Milyonlarca ortak inanca sahip olan masum insan ve çocuklar fiilen ve ön sıralarda kitle mezarlarda ve gazla zehirleme odalarında ıstırap ve acı çekerek öldürüldü.

Holokost - Şoa'yı anlamak, algılamak kaydetmenin yanında bu acı ve ıstırap çeken insanların ve çocukların çoğu Musevi ve Musevi kökenlilerdi.

Hiç bir kayıt ve her hangi bir açı veya yön, ikinci Dünya savaşı sırasında altı ile sekiz milyon Musevi ve Musevi kökenlilerin yanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türk çocuk, kadın, yaşlı ve erkeklerin katliam edildiğini boşa cıkartamaz.

Ve bunun yanında eşit miktarda Musevi olmayan çeşitli insanlarda katliam edildi, bu masum insanlar savaş, kuşatma, bombardıman  sırasında değil, önceden tasarlanmış ve pılanlanmış kitle katiller ve kişiler tararafından yapılmıştı.

Nazilerin planı milyonlarca masum insanların ve ailelerin avrupadan yok oluşu idi.

Nazilerin inşa ettikleri binlerce ve çok değişken büyüklükteki ölüm kampları ve sistemi özellikle masum ama Nazilerin gözünde ve standartlarında suçlu olan insanları esir tutmak ve öldürmekti. Bilinen her türlü insan hakları Nazilerin kanun, kural, karar ve isteğine göre değiştirilmişti.

Almanyada her şehrin yakınında en azından bir esir kampı bulunuyordu. Kamptaki bütün esirler parasız ve gıdasız, ölüm korkusu, işkence, ıstırap ve acılar altında Almanyanın savaş ekonomisine büyük katkı sağlıyorlardı.

Ölüm kamplarının inşası, yapısı yalnız ve özellikle kitle katliam için yapılmıştı, mesela; özel zehirli gazlan kitle katliam edilme odaları, kurşuna dizme sahası, açlıktan, hastalıktan ve işkence çektirerek öldürme şekli Naziler tarafından uygulanıyordu, özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve diğer insanlar için.

Aramızda bazı kişiler Holokost - Şoa 'nın gerçek olmadığını veya milyonlarca insan değil çok az insan katlediğini  söylerler. Yalnız bunu söyliyen kişiler bir şeyi unutmasınlar, Nazi almanyası bu  planı bütün avrupada uyguladı,  onların insan tipi ve standartına uymayanların hepsi yok edildi ve ayrıca defalarca kanıtlanılan tarihi bir gerçektir.

Öldürülen ve katliam edilen insanların, yer, ırk, millet, rakkam ve miktarları  kesin tespit edilemiyor çünkü Naziler daha önceden pılanlarınıda ona göre yapmışlardı.

Çeşitli dünya tarihçileri tarafindan son araştırmalara göre 2000 yılında  Holokost - Şoa kurbanlarının Nazi - almanyası, Nazi - müttefik ülkeleri ve Nazi- işgali altındaki ülkeler tarafından katliam edilenlerin sayısı, (on iki) 12 milyonun ve daha çok üstünde olacağına inanıyorlar.

Kaynak: Raul Hilberg: Perpetrators, Victims, Bystanders Martin Gilbert: Atlas of the Holokost - Şoa Bay Chuck Ferree.

KAFKASYA:
TOP


Foto:"Gönüllü Ermeniler" Nazi- birlikleri ile (Adolf Hitlere) Führere ve bayrağa büyük sadakat ve yemin töreni Kafkasya 1943.
Kaynak;- Alman harp muhabiri Herr Strohmeyer.

1933-1945  Holokost - Şoa ve II. Dünya Savaşı sırasında Kafkasyada sayısız gönüllü Ermeni Nazi - birlikleri, SS, Gestapo ve işbirlikçileri ile masum musevileri ve Musevi kökenlileri  topladılar, yaşlıları ve hastaları öldürdüler ve diğerlerini merkez ölüm kamplarına gönderdiler.

(Kafkasyada di
ğer ölüm ve esir kampları)
 

                    

Foto: Kafkasyada bir ölüm kampında masum esirler (Aşkinaz - Musevileri, Dağ - Musevileri, Karayim - Musevileri, Çerkez ve Türk - kökenliler) Auschwitz, Belzec, vs. gibi ölüm kamplarına gönderilmeden önce).

Kafkasyada 1933-1945'te Holokost - Şoa ve II. Dünya Savaşı sırasında sayısız masum kurban:- çocuklu aileler, kadınlar, hastalar ve yaşlılar, SS, Gestapo, Nazi - Wehrmacht, gönüllü Ermeniler,-  ve  işbirlikçiler  tarafından Kafkasyada katledildiler ve alt ölüm kamplarına gönderildiler. (Kafkasya büyük Musevi cemaatı bunu 1946 senesinden bu güne kadar devamlı açıklıyor),- Kafkasyada unutulan Holokost - Şoa 1933-1945!

www.desperate-hours.eu

info@desperate-hours.eu
 

- All Rights Reserved Copyright 2006 © ®
          Webdesign MAY 2006  All Digital Rights Reserved  © ® Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ®          
Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy
 
    Giriş Türkçe