1933-1945 Holokost-Şoa sırasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları.
“
Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„


 

                                 


 
“Bunlar Unutulmasın„

1933-1945   Holokost - Şoa ve II. Dünya Savaşı sırasında avrupada yaşayan, sayısız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci ve üçüncü nesil, masum Musevi&Türk kurbanları avrupanın çeşitli ülkelerindeki  sayısız toplu ölüm kamplarına  sevk edilerek özel odalarda zehirli gaz ile zalimce ve vahşice katledilmişlerdir, ayrıca cesetlerinden kerpetenle altın dişleri sökülmüştür ve sabun yapılmıştır mesela ölümkampı- Stutthof Danzig/Polonya.

 


“Bunlar Unutulmasın„
Masum ve suçsuz Musevi&Türk ailesi,
Auschwitz
/Polonya  kurbanları.

1933-1945   Holokost - Şoa  sonucu Avrupa ülkelerinde yaşayan sayısız masum ve suçsuz Musevi&Türk aileleri, çocukları, yaşlılar ve akrabalarımız zalimce ve vahşice (Auschwitz, Mauthausen, Birkenau, vs.) gibi, ölüm- kamplarında katledilmişlerdir.

 

“Bunlar Unutulmasın katliam edilen çocuklar„

1,5 milyon masum ve suçsuz Musevi çocukları Musevi kökenli çocuklar Holokost - Şoa 1933-1945 ve II. Dünya savaşı sonucu çesitli Nazi ölüm kamplarında katledilmiştir. Bu katledilenlerin arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türk çocuklarıda bulunmaktadır.“Bunlar Unutulmasın„

Resim: İyi Peder Roncalli, 1933-1945  Holokost - Şoa esnasında türkiyede, avrupanın derin karanlık günlerinden kaçmayı başarabilen sayısız ve masum Musevi ve Musevi-kökenli mülteci kurbanların ve Musevi&Türk çocukları ile birlikteyken bir an.Resim: Holokost - Şoa çocukların çizdiği resimler 1933-1945

1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sonucu çeşitli Nazi ölüm kamplarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ve eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, kökenlisinin, ikinci ve üçüncü nesil'den sayısız Musevi&Türk çocuklarının'da içinde bulunduğu 1,5 milyon masum, çocuklar Nazi ölüm kamplarında katledilmiştir.

“Bunlar Unutulmasın„
Resim:1933-1945 Holokost - Şoa ve masum çocuklar

 

Harita: Türkiye Cumhuriyeti’nin 1933-1945 Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı esnasındaki coğrafi konumu.

 

“Bunlar Unutulmasın„

1933-1945  Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında çeşitli ölüm kamplarında, avrupada zalimce ve vahşice zehirli gaz ile odalarda toplu olarak, katledilen, sayısız ve masum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci, ve üçüncü nesil Musevi&Türk, akrabalarımızın, çocuklarımızın ve kurbanlarımızın anısına..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bunlar Unutulmasın„

TÜRK MABETİ  9. KASIM 1938 VİYANA / AVUSTURYA. AVRUPA - ÜLKELERİNDE KRİSTAL GECESİNDE YAKILAN VE KÜL OLAN GÖRKEMLİ TÜRK MABETLERİNDEN BİR TANESİ.

Bu büyük Türk Mabedi 1885-1887 yılları arasında Viyana/Avusturyada, inşa edilmişti ve avrupanın en büyük mabetlerinden birisiydi. Musevi&Türk Sefardim toplumunun ibadet yeri 9. Kasım 1938 Kristal gecesinde Nazi -  avusturyalılar tarafından tamamen yakılarak kül oldu binanın büyük arsasına bu güne kadar el koyuldu.

Bir başka büyük ve görkemli Türk Mabedi 9. Kasım 1938’de Kristal gecesinde avusturyada ve avrupada ilk yakılan ve kül olan ibadet yeri idi.“Bunlar Unutulmasın„

9. KASIM 1938'DE AVRUPA - ÜLKELERİNDE KRİSTAL GECESİNDE VE TAKİP EDEN YILLARDA YAKILAN VE KÜL OLAN GÖRKEMLİ TÜRK MABETLERİNDEN BAŞKA BİR TANESİ.

1933-1945  Holokost - Şoa  esnasında Nazi-almanyası, Nazi-ortak ve işbirliği ülkeleri  ve Nazi-işgalindeki ceşitli Avrupa ülkelerinde yakılan, kül olan tarihi zengin ve mükemmel, büyük  Türk Mabetlerinin bazılarının isimleri İstanbul, Katalonya, Ataman, Aragon, Tolya, Büyük Portakal, Gerusch,  Budin, Küçük  Portakal, İtalya,  Sicilya, vs.

 

 

 
 TÜRK MABETİ

AVUSTURYA/VİYANA SENE 1885-1887'DE MİMAR HUGO WİEDENFELD TARAFINDAN İNŞA EDİLEN BU TÜRK MABETİ AVUSTURYA / VİYANA - AVRUPA MUSEVİ&TÜRK SEFARDİM TOPLULUĞU, İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ VE 9. KASIM 1938'DE KRİSTAL GECESİNDE AVUSTURYA NAZİ TOPLUMU, TARAFINDAN İLK ÖNCE YAKILDI VE KÜL OLDU.

 

Harita: 1943-1944 Avrupanın Büyük Merkez Toplama ve Ölüm Kampları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bunlar Unutulmasın„

1933-1945 Holokost - Şoa sonucu, zalimce ve vahşice, katliam edilen sayısız, masum, Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türk kurbanların, aile ve çocuklarımızın anısına toplama ve ölüm'kampı Dachau/Almanyada dikilen bir Anıt.

 “Bunlar Unutulmasın„

1933-1945  Holokost - Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında çeşitli ölüm kamplarında, avrupada zalimce ve vahşice zehirli gaz ile odalarda toplu olarak, katledilen, sayısız ve masum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlileri, ikinci, ve üçüncü nesil Musevi&Türk, akrabalarımızın, çocuklarımızın ve kurbanlarımızın anısına..

 

 
 

Harita:Hareket eden doğu Avrupa ölüm kampları 1941

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler, çocukları, aileleri, yaşlılar ve kurbanlar, yaşadıkları çeşitli Güney Avrupa ülkelerinden, İtalya, Fransa, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Girit, Kos, Rodos ve 12 adaları dahil, merkezii toplama ve ölüm kamplarına sevk edildiler ve öldürüldüler.

 
 


Harita: Holokost - Şoa ve  II. Dünya savaşı sırasında 1941-1945 Güney Avrupa’daki büyük eksen, - toplama ve ölüm kampları.

 

 

 

Harita: Avrupa ülkeleri ve Holokost - Şoa sırasında

Avrupa: Haritada, çeşitli Avrupa ülkelerinden toplanan masum, suçsuz ve sayısız  kurbanların miktarları görülmektedir, ortalama 8 Milyon ve daha kesin   olmayan avrupalı Musevi ve Musevi&Türk kurbanlar katliam edilmiştir.

Masum ve suçsuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve üçüncü nesil sayısız Musevi&Türkler ve avrupalı Musevi kurbanlar, aileler, yaşlılar ve çocuklar 1933-1945 Holokost - Şoa  sonucu ve  II. Dünya savaşı sırasında yaşadıkları çok çeşitli, Avrupa ülkelerinden kovulmuş, zulüm görmüş, topluca ölüm kamplarına sevk edilmiş ve etnik temizlemeye maruz kalmışlardır 8 Milyon.

Yunanistan’dan (Selanik, Atina, Trakya, Girit, Rodos, Kos ve 12 Adalar'dan) kaçamayan, eski Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları,
eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aileler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar ikinci ve üçüncü nesil Türk&Museviler, topluca (Haidari, Saloniki (Selanik), Korfu, Ioannina ölüm kamplarından) merkez ölüm kamplarına katliama sevk edildiler.

Bu masum, su
çsuz ve sayısız Museviler 400 yıl sonra Nazi - almanlar, SS, Gestapo, yunan işbirlikçileri ve yerli yunanlılar tarafından tekrar ölüme gönderilen ve katledilen bu kurbanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun 1492’de  (Tarihe bak) İspanya, Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerden engizisyondan ve katliamdan kurtardığı masum Sefardim Musevi vatandaşlarıy..

 “Bunlar Unutulmasın„

1938-1945  Holokost - Şoa  sonucu, zalimce, vahşice, ve zehirli gaz ile özel dezinfeksiyon odalarında topluca katledilen sayısız, masum ve suçuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kökenlisi, ikinci ve ücüncü nesil Musevi&Türk akrabalarımızın, kurbanlarımızın, aile ve çocukların anısına... Toplama ve Ölümkampı Mauthausen - Avusturyada dikilen bir Anıt.

 

 
   - All Rights Reserved - Copyright 2006 ©®
  Webdesign MAY 2006 - All Digital Rights Reserved  ©® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 ©®
  Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of Use - Privacy Policy

Giriş Türkçe