Bunlar Unutulmasın
Ekselans - Büyükel
çi
“Behiç Erkin„


“Konuyla ilgili ek bilgi ve enformasyon„

Eşsiz Büyükelçi “Behiç Erkin„ kendi hayatını 6 sene boyunca aktif, - hiçe sayarak, - 1933-1945 Holokost, Şoa ve II.'ci Dünya savaşı sırasında, sayısız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikinci ve üçüncü nesil Türk&Musevi mağdurları, ayrıca mülteci Musevi kökenlileri ve çocuklu aileleri, - Fransada, Pariste, Paris sokaklarından, Paris il sınırı ve dışında, kuzey fransada - kuzey fransa sokaklarından, baskından, ölüm kamplarından, tren istasyonlarından ve hayvan nakliye wagonların içinden, sayısız masum kurbanların hayatlarını kurtardı.

Mağdurları fransanın Nazi Vichy-Hükümeti, Nazi-almanlar, SS, Gestapo, fransız jandarması, fransız polisi, sistematik gece ve gündüz seri bir şekilde sokaklardan ve evlerden devamlı baskın yaparak tutukluyor, zapt ediyor ve ölüm kamplarına götürüyordu.

Eşsiz Büyükelçi “Behiç Erkin„ kendi hayatını hiçe sayarak,  6 sene aktif, - bizzat kendisi, - ve Diplomat yardımcılarıyla, - hayat kurtardı, - hayat korudu, - Türk&Musevi mağdurlara ve yabancı avrupalı mülteci musevilere ve cocuklu ailelere her çeşit Türk Pasaportu verdi ve fransadan istedikleri dünya ülkelerine ve Türkiye'ye gittiler. (Mağdurların fransada bıraktıkları varlıklarına bugüne kadar el koyuldu ve meçhul).
 

Bunlar Unutulmasın

Eşsiz Türk diplomatları 1933-1945 Holokost, Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında, - fransada ve diğer Avrupa ülkelerinde 12 yıl boyunca ilave olarak çok çeşitli “Türk Pasaport'ları tedarik ettiler, sayısız masum, çocuklu aile ve mültecileri deportasyon'dan,  ölüm kamplarından ve ölümden kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe saydılar.

Bir “Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu„ - bir mağdur Türk&Musevi ailenin, - veya mülteci Musevi ve çocuklu ailenin hayatını ölümden kurtarıyordu ve 8 kişiyi içeriyordu.

“Bir Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu„
1933-1945 Holokost ve Şoa sırasında
8 kişinin hayatını ölümden kurtarıyordu
 

Bunlar Unutulmasın

Mustafa Kemal Atatürk 1933'te Holokost ve Şoa'nın başlangıcında; Nazi-almanyasında, Nazi-müttefik ülkelerinde ve bütün avrupa ülkelerindeki “Türk Diplomatlarına “Hayat Kurtarın„ talimatını verdi.

Eşsiz Büyükelçi “Behiç Erkin„ 1939'da Paristen bütün Avrupa ülkelerindeki “Türk Diplomatlarına tekrar ve sürratle; - “Hayat Kurtarın„ talimatını verdi.

Ve ayrıca;-

1- Eşsiz Büyükelçi “Behiç Bey, - Avrupa ülkelerinde'ki tüm elçiliklere ve konsolosluklara şu talimatı verdi; -  “Her kim'ki Türk Konsolosluğu’na gelip, Türk vatandaşlığı bulunmayanlar dahil, ben Türk’üm ama kimliğim yok derse ve Türkçe bilmiyorsa bile, - “Ona şu cümle öğretilecek; - Kalben, “Ben Türk’üm„ demeleri halinde elçilik ve konsolosluklar tarafindan pasaportları verilsin talimatını verdi.

2- Buna rağmen fransanın Nazi Vichy-Hükümeti, Nazi-almanlar, SS, Gestapo, fransız jandarması, fransız polisi, vatandaşlarımızı zapt edip götürmüş ise, bütün diplomatlarımız esir ve ölüm kamplarına gidecek, vatandaşlarımızı geri alacak, - ve onları almadan esir ve ölüm kampını terk etmeyecek.

3- Ayrıca tüm Türk&Musevi vatandaşlarımızın ev, ve iş yerlerine bir “Türk bayrağı„ ve bir “Levha„ asılmasını istemiştir; - levhanın içeriği “Bu ev ve iş yeri bir Türk’e aittir„

Bunlar Unutulmasın

Eşsiz “Büyükelçi Behiç Erkin„ ölünceye kadar ve hiç bir zaman 1933-1945  Holokost, Şoa ve II, Dünya savaşı sırasında Fransada, Pariste, Paris sokaklarından, Paris il sınırı ve dışında, kuzey fransada ve sokaklardan toplam ne kadar mağdur çocuklu aile ve insan hayatı kurtardığını söylemedi, -

Cevabı; - Türk kültürüne böyle bir açıklamanın yakışmıyacağını söyledi; - ve “Benim yaptığım sadece bir insanlık görevi dedi.

Bunlar Unutulmasın

Not: - Eşsiz “Büyükelçi Behiç Erkin„ 1933-1945 Holokost, Şoa ve II, Dünya savaşı sırasında Fransada, Pariste, Paris sokaklarından, Paris il sınırı ve dışında kuzey fransada ve sokaklardan en azından 20.000 aşkın üzerinde çocuklu aile ve insan hayatı kurtardı.

Tahminen; - 1933-1945 Holokost, Şoa ve II. Dünya savaşı sırasında “Eşsiz Büyükelçi Behiç Erkin„ Fransa, Paris, Paris sokaklarından, Paris il sınırı ve dışında, kuzey fransada ve sokalardan mağdur, çocuklu ailelere ve insanlara, 6 sene boyunca (2.190 gün) görev sürecinde, ve günde en azından 10 pasaport verdiği taktirde, yekün 21.900 adet Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verilmiş bulunmaktadır, ve en azından bu kadar, - çocuklu aile, - ve insan hayatı kurtarmıştır.

Eşsiz “Büyükelçi Behiç Erkin„ ve “ekibi, - Fransa, Paris ve Kuzey Fransada deportasyondan, ölüm kamplarından ve ölümden kurtardığı bütün mağdur Türk&Musevi, çocuklu aile ve yabancı Musevi mültecilerin gerçek sayısı, - tahmin edildiğinden çok, çok fazlasıdır.

Bunlar Unutulmasın

1933-1945 Holokost, Şoa ve II, Dünya savaşı sırasında “Fransa devletinin„ aynı zamanda eskiden kalma ve resmi ortak Andorra Prensi, Büyük legion d'honneur amiri, Milli du Merite Emiri, onursal canon of the St. John Lateran Basilika'nın sahibi olan ve 3 defa “Baş Bakan, - bir defa “Başkan olan “Presidant Leon Blum'ün„ oğlunu ölüm kampından ve ölümden bir tek “Eşsiz Büyükelçi Behiç Erkin„ ve “Türkiye Cumhuriyeti„ kurtar.Fransa Cumhuriyeti Başkanı
“
Ekselans Leon Blume„
1940-1945

Fransa  Cumhuriyeti Başkanı “Leon Blum'ün„ - “Oğlu„ 1933-1945 Holokost, Şoa ve II, Dünya savaşı sırasında SS, Gestapo, Alman-Nazileri, fransanın Nazi Vichy-Hükümeti tarafından fransada temelküz kampında ölüme terkedildiği zaman; - “Ailesi haftalarca büyük ve küçük ülkelerin devlet başkanlarından ve yetkili diplomatlardan yardım istediği halde; - hiç birisinden yardım gelmedi.

Yalnız “Türkiye Cumhuriyeti„ - ve eşsiz “Büyükelçi Behiç Erkin„ Fransız Başkanı “Leon Blum'ün„ - “Oğlunu„ - fransadaki ölüm kampından son dakikada, deportasyondan ve sanayileştirilmiş kitle imha kampı Auschwitz/Polonya'ya - hareket edecek trenin-hayvan nakliye wagonundan ve ölümden kurtardı.

“Geçmişi ve tarihi bilmeyen dünya insanı
- gelece
ği başaramıyacaktır„

Bunlar UnutulmasınEkselans - Büyükelçi
Behi
ç Erkin
1939 - 1946 Paris/Fransa

Eşsiz Türk Diplomatları, - ve hariciyecileri, - isimleri bilinen ve bilinmeyen ve hayatta olanların hepsini büyük “Minnetle, - aramızdan ayrılanları ise büyük “Rahmetle, ve sonsuza dek anıyoruz.

Yat Vaem/İsrail

Eşsiz Türk Diplomatları, - ve hariciyecileri, - sizler ebediyen “Erdemli ve Adil Toplumların Arasındasınız„ - ayrıca; - Adil Milletlerin Adeletisiniz.-

Fransada bilinen ölümkamplarından bazıları; KZ-Drancy, KZ-Vittel, KZ-Compiegne, KZ Natzweiler-Struthof, KZ-Paris, KZ-Marseille, KZ-Gurs, KZ-Argeles, KZ-Aurigny, KZ-Brens, KZ-Les Milles, KZ-Le Vernet, KZ-Noé, KZ-Récébédou, KZ-Rieucros, KZ-Rivesaltes, KZ-Suresnes, KZ-Thill, KZ Cernay, KZ-Colmar, KZ-Thiel-Longwy,  KZ-Metz, KZ-Peltre, KZ-Saint-Die, KZ-Sainte, Marie aux Mines, vs.

Fransada bilinen 70-80 adetin üstünde ölüm kampı bulunmakatdır; - Ve bu ölüm kamplarında Holokost, Şoa 1933-1945 ve II. Dünya savaşı sırasında; - kurtarılamıyan sayısız; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler, çocukları, aileleri ve akrabalarımız katledilmiştir.

Fransada Türk diplomatlarına fark ettirmeden sayısız Türk&Musevi mağdurları fransanın Nazi Vichy-Hükümeti, Nazi-almanlar, SS, Gestapo, fransız jandarması ve fransız polisi, hızlı ve sistematik bir şekilde sokaklardan, evlerden, baskınla, gece ve gündüz devamlı topluyor, - ve derhal ölüm kamplarına sevk ediyorlardı. - Türk&Musevi mağdurları ailelerine, Türk Elçiliklerine, Diplomat ve Konsolosluklarına telefon ve haber verme müsadesi verilmiyordu.

Bunlar Unutulmasın

Masum kurbanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, eski Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikinci ve üçüncü nesil Musevi&Türkler, çocukları, aileleri ve akrabalarımız Fransa ölüm kamplarından trenle günlerce hayvan nakliye vagonlarında aç, susuz, ve tuvaletsiz şekilde, - diğer ülkelerdeki, - büyük sanayileştirilmiş ve sistematikli ölüm kamplarında ayıklandıktan sonra, saçları sıfıra kesilir ve çıplak şekilde büyük odalara kilitleyip, zehirli gaz vererek kitle imha edilmişler, altın dişleri söküldükten sonra, - yakılarak yok edilmişlerdir. Lütfen ölüm kampları türkçe sayfasını okuyun.

Bunlar Unutulmasın
Frans
ız Başkanı Ekselans Nikolas Sarkozy

Fransız Başkanı Nikolas Sarkozy'nin; - ataları ve ailesi Macar göçmenidir; - ve 1542'de Macaristandan son anda “Soykırım„ zulüm, katliam, işkence ve (Engizisyon) canlı kazıklara bağlı bir şekilde yakılarak ölümden kaçabilen, bir göçmen aileden gelmedir. Ataları ve ailesi kurtuluşu, sığınağı ve emniyeti bir tek Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bulur.

Fransız Başkanı Nikolas Sarkozy'nin; göçmen ataları ve ailesi, - 1542'de Osmanlı İmparatorluğu vatandaşlığını ve pasaportunu alır, - O' zaman avrupada yalnız Osmanlı Hanedanlığı vermiştir, böylece yeni bir hayat, yeni bir ev, barınak, yiyecek, toprak ve yeni bir istikbal sağlanmıştır.

Fransız Başkanı Nikolas Sarkozy'nin; ataları ve ailesi Macaristanda “Soykırımdan„ son anda kaçarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sığınır ve 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu kenti olan Selanik şehrine yerleşir.

Çok uzun seneler sonra; - fransız Başkanı Nikolas Sarkozy'nin; - ataları ve ailesi Selanik kentinden ayrılır ve Osmanlı İmparatorluğunun baş kenti olan İstanbula taşınırlar, büyük dedesi yüksek eğitimini “(Ön yargısız)„ Istanbul Galatasaray Lise ve Üniversitesinde alır, ve tekrar çok uzun seneler sonra ataları ve ailesi Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olarak fransaya yerleşir.

Bunlar Unutulmasın

 

 - All Rights Reserved -Copyright 2006 © ®

 Webdesign MAY 2006  - All  Digital Rights Reserved  ©® - Bezeq&Yildiz&Stern  2006 © ®
 Do not duplicate or redistribute in any form 2006 © ® Terms of use-privacy Policy